woensdag 15 augustus 2018 | week 33
Home » tweetpost (page 30)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Inschrijven voor zelfstandig wonen in Huize Sint Petrus

Lansingerland - Op zaterdag 10 februari a.s. wordt in Huize Sint Petrus een Open Dag gehouden, waarbij twee van de 56 appartementen voor zelfstandige bewoning gezellig ingericht zullen zijn. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen, zich laten informeren over dit nieuwe concept van zelfstandig wonen voor ouderen en zich uiteraard inschrijven. We spraken met locatiemanager Annemiek van den Broek.

Lees meer

Ontwerp Kindcentrum Rodenrijs gepresenteerd

Lansingerland - Afgelopen week werd op woensdag 1 februari tijdens een Beeldvormingsbijeenkomst het eerste plan voor de vervangende nieuwbouw van basisscholen De Kwakel en Prins Willem-Alexander en peuteropvang Inkipinky gepresenteerd en een dag later aan het personeel, de ouders en de woonomgeving. Een eerste impressie van de uitgangspunten en vormgeving.

Lees meer

Olave St. Clairgroep bereidt zich voor op de verhuizing

Berkel en Rodenrijs - Een kernteam van Scouting Berkel - officieel de Olave St. Clairgroep - verkende vanaf 2010 de mogelijkheden te verhuizen naar een andere locatie. De groep huist al vele jaren op het terrein achter de r.k. kerk, maar tijden veranderen en daarom werden in goed overleg andere mogelijkheden bekeken. Inmiddels is een prachtige locatie gevonden aan de rand van De Groenzoom.

Lees meer

Nieuwe generatie geluidsschermen ‘om de hoek’ gerealiseerd

Lansingerland/Pijnacker - Het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen is in gebruik genomen. Dat gebeurde vrijdag 26 januari in buurgemeente Pijnacker op de grens met Berkel en Rodenrijs langs de N470. Dit scherm is het eerste van een nieuwe generatie geluidsschermen, die standaard ontworpen zijn om geluid te weren en tegelijkertijd energie te leveren. Het 480 meter lange scherm levert energie voor tien huishoudens op een oppervlak dat anders ongebruikt zou blijven. De gemeente Pijnacker-Nootdorp en provincie Zuid-Holland namen samen het initiatief om bouwbedrijf BAM het duurzame geluidsscherm te laten ontwikkelen.

Lees meer

Veiligheid is een basisbehoefte

Lansingerland - Kunnen de burgers hier veilig over straat? Is het veilig om je als fietser in het verkeer te begeven? Kun je 's nachts rustig gaan slapen? Wat helpt om het veiligheidsgevoel van de inwoner te vergroten? Is er voldoende 'blauw ' in de wijk? Moet je bang zijn voor inbraak? Dit soort zaken en meer, kwamen aan de orde op de thema-avond op 24 januari over veiligheid, georganiseerd door het CDA Lansingerland.

Lees meer

Pand58 start JobHulpMaatje

Lansingerland - Eind januari is de oprichting van JobHulpMaatje in Lansingerland een stap dichterbij gekomen met het ondertekenen van een verklaring, waarmee vijf kerken uit Lansingerland zich aan het project hebben verbonden. Met de ondertekening legden zij de intentie vast om JobHulpMaatje te ondersteunen en draagvlak te creëren binnen hun netwerk, een voorwaarde vanuit JobHulpMaatje Nederland om ook in Lansingerland aan de slag te kunnen gaan.

Lees meer