woensdag 18 oktober 2017 | week 42
Home » tweetpost (page 3)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Huize Sint Petrus maakt doorstart

Lansingerland - Op donderdag 4 oktober jl. stond de Business Case om Huize Sint Petrus te behouden voor Berkel en Rodenrijs geagendeerd bij gemeenteraadscommissie Samenleving. Een goed gevulde publieke tribune met familie, medewerkers en andere betrokkenen namen kennis van het oordeel van de commissie en de uitleg van wethouder Ankie van Tatenhove. De geuite emoties kwamen zichtbaar binnen en de reacties daarop waren uiteenlopend van aard. Er was waardering voor de plannen, de inzet van het college van b. en w., maar flinke afkeuring voor de communicatie door zorginstelling Laurens.

Lees meer

Tweede editie Kees Classic levert mooie taferelen op

Berkel en Rodenrijs - De hele voorafgaande week hadden ze de weersvoorspellingen in de gaten gehouden en daarom werd het optimisme van de organisatoren van de tweede editie van de Kees Classic steeds groter naarmate zaterdag 29 september naderde. De dag begon met een zonnetje, maar toen de eerste fietsers op de pedalen stapten vielen ook de eerste druppels en het zou tot in de middag duren voor ze boven vonden dat er genoeg gevallen was.

Lees meer

Eindadvies luchthavenbesluit RTHA

Eindadvies luchthavenbesluit RTHA Lansingerland/regio – Er is nog steeds geen nieuwe regering en het eindadvies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) ligt al weer even op de plank. Het duurt lang en daarom heeft de BRR het advies over het door de staatssecretaris te nemen luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport alvast aangeboden aan het ministerie van …

Lees meer

Vergroting van de fietsveiligheid

Lansingerland - Tijdens de beeldvormingsavond voor raadsleden werd op dinsdag 26 september jl. voor de derde keer dit jaar informatie verstrekt aan commissie Ruimte over de fietsveiligheid in onze woonomgeving. Er is de laatste tijd al veel gesproken en geschreven over een fietspad in plaats van het Berkelsdijkje en het aanbrengen van verlichting over het gehele Landscheidingspad. Deze avond lag de nadruk op de bespreking van onveilige situaties in heel Lansingerland en de aanpak van rotondes in het bijzonder.

Lees meer

Lezing Jan Troost over de invulling van een inclusieve samenleving

Berkel en Rodenrijs - Het onderwerp “de vaststelling van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” lijkt een ver van ons bed show. Beseffen wij genoeg dat dit ons allen aangaat en dat het iedereen kan overkomen een beperking te krijgen? Jan Troost wil ons graag meenemen in dit verdrag als directeur van adviesbureau Inclusie Verenigt. Hij spreekt op uitnodiging van de Adviesraad Sociaal Domein op 9 oktober in zalencentrum Rehoboth te Berkel en Rodenrijs.

Lees meer

Presentatie van Broodfonds bij de bakker

De Oostlanddag biedt ook dit jaar de deelnemers weer tijdens het middagprogramma de keuze uit een vijftal bedrijfsbezoeken. Een daarvan is een bezoek aan het bedrijf van Bakker Ammerlaan te Bleiswijk. Een bakkerij waar voor vele tientallen winkels in de wijde regio wordt gebakken. De organisatie van dit bezoek ligt in handen van NOOVA.

Lees meer