donderdag 15 november 2018 | week 46
Home » tweetpost (page 2)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Lansingerlandse Week van de Mantelzorg valt in goede aarde

Lansingerland - Samen met Welzijn Lansingerland organiseerde de gemeente Lansingerland van 6 tot en met 10 november in de drie kernen De Week van de Mantelzorg. Ook Lansingerland telt veel mantelzorgers, maar ze staan helaas niet allemaal geregistreerd. Degenen die wel bekend zijn konden allemaal een keuze maken uit tal van leuke activiteiten, verspreid over de week.

Lees meer

Komt er een turborotonde in Berkel?

Lansingerland - Op dinsdag 6 november werden de eerste resultaten van een onderzoek naar het fietsveiliger maken van de zeven rotondes aan de Boterdorpseweg en de Klapwijkseweg aan de gemeenteraad gepresenteerd. Er zijn steeds meer ongevallen bij rotondes, de intensiteit van het (schoolgaande) fietsverkeer zal nog verder toenemen en de doorstroming van het autoverkeer stagneert tijdens de spitsuren. Alle reden om met ingrijpende maatregelen te komen. Natuurlijk hangt daar wel een prijskaartje aan, en dat valt veel hoger uit dan begroot. Hoeveel is fietsveiligheid ons waard?

Lees meer

Het Lansingerlands Initiatief: Kom maar op met uw beste idee!

Lansingerland - Na een succesvolle serie initiatieven die vorig jaar werden ingediend, is het nu hoog tijd om met nieuwe ideeën te komen om uw woonomgeving nog mooier, gezelliger, socialer, duurzamer of groener te maken. We spraken bij de aftrap van een nieuwe ronde van het Lansingerlands Initiatief met de vertegenwoordigers van het college en de raad, de ambtelijke ondersteuning en twee initiatiefnemers van het afgelopen jaar.

Lees meer

Groeien met VNO-NCW Oostland

Lansingerland/Oostland - Vanaf 1 november is Monique Spek de nieuwe regiomanager van VNO-NCW Oostland. Haar opdracht is om de komende tijd focus te hebben op ledenbinding en ledengroei en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. "Door hier prioriteit aan te geven creëren wij een stevig verbonden en geïnspireerd netwerk.”

Lees meer

Na fors debat begroting 2019 Lansingerland aangenomen

Lansingerland - Eind oktober presenteerde de coalitie de begroting voor de komende periode. Na een lange vergadering met de gezamenlijke commissieleden was er niet direct sprake van een hamerstuk, maar zette men de begroting als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 2 november.

Lees meer