dinsdag 25 september 2018 | week 39
Home » tweetpost (page 125)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Aanpassen beleidsplan onderhoud buitenruimte opgeschort

Lansingerland - De commissie Ruimte sprak op dinsdag 7 december jl. uitgebreid over het onderhoud van de openbare ruimte. Bij de behandeling van de begroting over 2017-2020 werd op 3 november jl. de door Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie ingediende motie over versterking van de openbare ruimte met grote meerderheid aangenomen. Wethouder Simon Fortuyn had haast gemaakt met het maken van een uitgewerkt voorstel dat wonderlijk genoeg onvoldoende steun kreeg. De indieners van de motie gaan nu in overleg met het college van b. en w. over andere scenario’s.

Lees meer

Woonzorg Nederland houdt bestand betaalbare huurwoningen voor ouderen op peil

Lansingerland - Op donderdag 8 december jl. tekenden Yvonne Berloth van Woonzorg Nederland en wethouder Ankie van Tatenhove het convenant Prestatieafspraken lokale woonopgaven. Daarmee is het bestand van in totaal 42 sociale huurwoningen voor ouderen in de complexen Smitshoek in Bergschenhoek en De Leeuwerik in Bleiswijk de komende jaren gewaarborgd.

Lees meer

Informatieronde Rotterdam The Hague Airport afgerond

Lansingerland - Onafhankelijk verkenner Joost Schrijnen heeft kenbaar gemaakt dat hij alle benodigde documenten, brieven en vragen over de toekomstplannen van de luchthaven inmiddels verzameld heeft. Halverwege dit jaar begon Schrijnen zijn activiteiten in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Hij bereidt momenteel een advies aan de overheden voor over het in te nemen regionaal standpunt over de toekomst van de luchthaven.

Lees meer

Er ligt een eerste plan voor uitbreiding Berkel-Centrum West

Lansingerland - Twee weken na de presentatie van de plannen aan winkeliers en omwonenden op 16 november werden gemeenteraadsleden op 29 november bijgepraat over uitbreiding van Berkel-Centrum West. In een half uur tijd werd het complete plan ontvouwd en bleef er nog wat tijd over voor het stellen van vragen. Veel vragen en te weinig tijd, zodat het geactualiseerde bouwplan over twee maanden voor een eerste bespreking in de commissie Ruimte komt. Gedurende 2017 zal het plan verdere invulling moeten krijgen en zal het Mobiliteitsplan weer opgepakt moeten worden.

Lees meer

Koppert Biological Systems neemt eretitel in ontvangst van SOB Oostland


Berkel en Rodenrijs - Belangstellenden kwamen maandag 28 november bijeen tijdens de door de SOB (Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven) Oostland georganiseerde bijeenkomst die werd georganiseerd in een ruimte van Melanchthon Berkroden. Met in de zaal naast vertegenwoordigers van het onderwijs en organisaties tevens ondernemers die de deuren eerder dit jaar open zetten om leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar te ontvangen en hen een kijkje in hun keuken te gunnen.

Lees meer

Maak van oudjaarsavond geen feest voor inbrekers

Lansingerland - Veilig wonen in Lansingerland. Uit een gesprek met een van de gemeentelijke veiligheidsadviseurs kwam naar voren dat men daar in samenwerking met meerdere partners bergen werk voor verzet. Werk dat niet altijd zichtbaar is voor de inwoners. Wij vonden het tijd om een tip van de sluier op te lichten.

Lees meer