maandag 21 januari 2019 | week 04
Home » tweetpost (page 125)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Kom in de kas trekt rond de 25.000 bezoekers

Berkel en Rodenrijs - Maandagochtend in alle vroegte werden de aanduidingsborden en vlaggen verzameld en herinnerden slechts de opgeruimde gezichten van de ophalers aan het schitterende Kom in de kas weekend wat hieraan vooraf was gegaan. Naar schatting rond de 25.000 bezoekers kwamen, verdeeld over zowel de zaterdag als de zondag - richting de A.H. Verweijweg om mee te genieten van hetgeen er groeide en bloeide onder glas.

Lees meer

Aandacht voor pubers

Lansingerland - Het college van b. en w. maakt werk van pubers. Ambtenaren zijn aan de slag gegaan om beleid te ontwikkelen en daarbij wordt expertise van stichting Alexander ingehuurd. Op dinsdagavond 28 maart werden de contouren van het programma voor dit jaar ontvouwd aan commissieleden Samenleving.

Lees meer

Lansingerland - De gemeente Lansingerland is een grote plaatselijke werkgever. Alle personeelsleden zijn feitelijk facilitair naar de inwoners toe. Langdurig werklozen gaan naar het gemeentehuis voor een uitkering en krijgen ondersteuning bij het vinden van werk. Is er ook een plek voor werkzoekenden en wat wordt er gedaan voor mensen die inmiddels een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? De komende weken maken we een viertal portretten. Vandaag met een toelichting op het thema.

Lees meer

Pluk de nacht: film en food trucks favoriet bij juryleden

Rottemerengebied - ‘Pluk de nacht, festival van film en food trucks' is de overtuigende winnaar van de prijsvraag ‘De Rotte daagt je uit’ die het recreatieschap Rottemeren begin dit jaar uitschreef ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Op 23 en 24 september van dit jaar strijkt het festival, georganiseerd door stichting Lekker Groen, neer in het recreatiegebied Rottemeren, tussen kinderboerderij De Blijde Wei in Ommoord en de Rottebanbrug in Bergschenhoek.

Lees meer

Veilig op weg naar IKC Gouden Griffel?

Berkel en Rodenrijs - Op 23 februari jl. sprak een verontruste ouder tijdens de raadsvergadering de leden emotioneel toe over de hoogst onveilige verkeerssituatie bij IKC Gouden Griffel. Een unaniem gesteunde motie van de VVD zette het college onder druk snel iets aan de situatie te doen. Toen er na twee weken in de ogen van de indiener van de motie, Juval Pat El, niets ingrijpend veranderd leek, diende hij op donderdag 9 maart schriftelijke vragen in, waarover wij in de editie van 15 maart schreven. Het college heeft de vragen op 24 maart beantwoord.

Lees meer

Overlast en draagvlak luchthaven hangen sterk af van de locatie

Lansingerland - Op donderdag 23 maart jongstleden vond in de raadzaal van het gemeentehuis een open gedachtewisseling plaats tussen deskundigen, raadsleden en belangstellenden. Nelleke Bouman, voorzitter van de commissie Ruimte, zat deze avond voor en stelde iedereen ruimschoots in de gelegenheid zijn of haar standpunt inzake de plannen rondom vliegveld Rotterdam The Hague Airport naar voren te brengen. Ze benadrukte dat deze avond geen politiek debat zou plaatsvinden, maar dat hierover op 4 april aanstaande in de commissie verder gedebatteerd zal worden. Uiteindelijk neemt de staatssecretaris medio 2018 een besluit over de nieuwe vergunning van de luchthaven.

Lees meer