zaterdag 22 september 2018 | week 38
Home » tweetpost (page 105)

tweetpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Twitter moet worden geexporteerd!

Rapportages over verkeer rond Lansingerland

Lansingerland - Wethouder Simon Fortuyn heeft schriftelijk een aantal voortgangsrapportages uitgebracht aan de gemeenteraad. Het geeft een goed totaalbeeld van de voortgang van verschillende projecten, maar het roept op onderdelen ook altijd weer vragen op in de commissie Ruimte.

Lees meer

Afval scheiden is een taak van iedereen

Lansingerland - De komende maanden gaat de gemeente projectmatig het afval onder de aandacht van de inwoners brengen. Je zou zeggen dat we met drie containers in de tuin, een zak PMD-afval in de berging en bovendien een aantal (ondergrondse) containers voor onder andere glas en textiel in milieuparkjes, aardig op weg zijn in het streven ons huishoudelijk afval te scheiden. Maar het kan nog veel beter, duurzamer en goedkoper. In de maand maart wordt er afgetrapt en is er speciaal aandacht voor het GFT-afval.

Lees meer

Lansingerland partner van Green Deal

Lansingerland - Op woensdag 8 maart ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met dertig gemeenten, vijf netbeheerders en de twaalf provincies een Green Deal. Lansingerland sluit zich aan als partner van de Green Deal. Ondertekenaars van de Green Deal gaan aan de slag met mogelijkheden om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Lees meer

Herinrichting plein ’t Vierkantje ter informatie van raadsleden

Lansingerland - Op dinsdag 7 maart werd tijdens een presentatieavond voor raadsleden het plan voor de herinrichting van het plein rond ’t Vierkantje in het oude centrum van Berkel toegelicht. Er waren niet alleen raadsleden die verhelderende vragen stelden, maar ook een aantal betrokken winkeliers werd door een coulante voorzitter Nelleke Bouman in de gelegenheid gesteld met vragen, opmerkingen en pijnpunten over het voorliggende plan te komen.

Lees meer

Lansingerland - Op donderdagavond 9 maart jl. werd een informele raadsbijeenkomst gehouden waarin indieners van een idee dat past binnen de uitgangspunten van het Lansingerlands Initiatief hun verhaal konden vermarkten. Raadsleden, sprekers en hun aanhang zorgden onder leiding van Jurjen Dieleman voor een ongedwongen sfeer, waarbij in rap tempo de verschillende plannen met enthousiasme kenbaar werden gemaakt.

Lees meer

Gemeente: Dóe iets!

Lansingerland - Aan het begin van de vergadering op 23 februari jl. sprak een heel ongeruste Rianne Daggenvoorde, ouder van IKC de Gouden Griffelschool aan de Theo d'Orsingel 30 in Berkel en Rodenrijs, de raad nog toe. Ze liet namens veel daar aanwezige ouders weten, dat er een einde moet komen aan de verkeersonveilige situatie op de tijdelijke toegangsweg en rond de parkeerplaats voor de school. Nu twee weken later is er nog niets veranderd, ondanks een aangenomen motie. De VVD trekt aan de noodrem.

Lees meer