donderdag 24 januari 2019 | week 04
Home » fbpost (page 5)

fbpost

Deze categorie wordt gebruikt door RedaFact om aan te sturen of het artikel richting Facebook moet worden geexporteerd!

Eerste paal de grond in voor nieuwbouw Scouting Berkel

Berkel en Rodenrijs - De jeugdleden van Scouting Berkel verzamelden zich zaterdagochtend 8 december bij hun clubhuis om van start te gaan met een speurtocht die hen uiteindelijk naar de nieuwe locatie in De Groenzoom zou brengen. Daar wachtte een stormachtig en nat welkom, maar ook een grote tent waar een bescheiden feestje werd gevierd.

Lees meer

Doe met ons mee voor de Voedselbank

Lansingerland - De brandweer zet zich in voor de Voedselbank. Dit initiatief van Amanda van Kuijk, lid van de Rotterdamse Bosland kazerne, kende een sneeuwbaleffect waar inmiddels kazernes, politiebureaus en scholen in het hele Rijnmondgebied zich bij hebben aangesloten. Zo ook de Berkelse brandweerkazerne aan de Berkelse Poort.

Lees meer

Terug in de tijd

Lansingerland - Op 25 april 2015 ondertekenden bewoners, gemeente en 3B Wonen vier wijkplannen. Voor Berkel Dorp, De Oranjebuurt in Berkel en Rodenrijs, de Vogel- en Bomenbuurt in Bleiswijk en voor de Oranjewijk in Bergschenhoek was een plan gemaakt. De term ‘wijkgericht werken’ was een feit. De gemeente Lansingerland en 3B Wonen maakten afspraken hoe zij gezamenlijk projecten in de wijken konden uitvoeren en de leefbaarheid beter maken. We zijn nu ruim drie jaar verder, wat is de stand van zaken?

Lees meer

Kees Wesdorp verrast met zilveren jubileum

Berkel en Rodenrijs - Nietsvermoedend sloot Kees Wesdorp zoals gebruikelijk zijn werkdag af; niet wetend dat hem die zaterdag 1 december een verrassing wachtte. Kees is al 25 jaar werkzaam bij KARWEI en dat was er de reden van dat collega’s en familie hem na het sluiten van de zaak samen opwachtten.

Lees meer

Coalitiepartijen stemmen in met bestemmingsplan Berkel-Centrum-West

Lansingerland - Na een urenlange vergadering stemden coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie voor het bestemmingsplan Berkel-Centrum-West, zoals dat door het college van b. en w. werd gepresenteerd. Insprekers, amendementen en moties van de oppositie konden het schip niet keren. Dat stoomt in volle kracht vooruit naar een uitgewerkt inrichtingsplan. Wethouder Kathy Arends zegde wel toe dat dit plan ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd. Daarmee doet zij een handreiking, omdat vaststelling van het inrichtingsplan in feite onder de competenties van het college valt. Daarmee worden de pijnpunten van de oppositiepartijen echter niet verzacht.

Lees meer

Jan de Jong sluit een mooie en gevarieerde loopbaan in het onderwijs af

Lansingerland - Na zich bijna veertig jaar met hart en ziel, maar ook met een duidelijke visie op onderwijs te hebben ingezet op diverse plekken en diverse functies, heeft Jan de Jong op 28 november afscheid genomen van zowel zijn collega’s als de leerlingen in het Melanchthon Bergschenhoek, een van Jan z’n scholen.

Lees meer