zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Heden & Verleden (page 4)

Heden & Verleden

Willem van Wijk “de violist”

Hij is geen burgemeester geweest, geen verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog en zelfs geen bekende winkelier of zo, maar Willem van Wijk is wel voor vele inwoners uit het oude Berkel en Rodenrijs een legendarisch figuur in hun herinneringen!

Lees meer

Stamboek familie Kraaijenbos in de maak

Bergschenhoek - Ze startte met onderzoek naar de familie Kraaijenbos bij haar overgrootouders, Dirk Kraaijenbos en Neeltje Kraaijenbos-Seeters, die destijds aan de Berkelseweg woonden, de weg die sinds de komst van de HSL doodlopend is geworden. Een aantal (witte) huizen uit die tijd staat er nog steeds. Inmiddels is Jolande der Weduwe-Kraaijenbos met haar onderzoek al tot aan het jaar 1771 gekomen, een hele prestatie want het is niet zo eenvoudig om alles te achterhalen. De onderzoeksresultaten gaven haar voldoende informatie om een stamboek te gaan maken.

Lees meer

Melanchthon Schiebroek viert 60-jarig bestaan

Melanchthon Schiebroek, de school voor voortgezet onderwijs waar ook heel veel leerlingen vanuit de drie kernen van Lansingerland dagelijks naartoe fietsen, bestaat in september 60 jaar. Dit wordt gevierd met een reünie waarvoor iedereen wordt uitgenodigd die op deze school onderwijs heeft genoten of gegeven.

Lees meer

Bergschenhoek kende fikse branden

In deze aflevering (166) van Heden & Verleden aandacht voor een aantal branden waar Bergschenhoek mee geconfronteerd werd. Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.H&V Door Fried Füss Bergschenhoek kende fikse branden De dorpsbrand van 8 mei 1659 was de grootste brand die …

Lees meer

Is de Coolsingel ooit van Berkel geweest?

Om geschiedenis juist te beschrijven is gedegen onderzoek vereist. Er zijn al teveel boeken en publicaties over de historie verschenen die berustten op snel getrokken conclusies, latere schrijvers dachten “als het gedrukt is, is het waar” en kopieerden het weer. Archieven zijn vandaag de dag zeer toegankelijk en beschikbaar en daarmee kunnen historische feiten beter bestudeerd worden om tot een waarheidsgetrouw verhaal te komen. Ron toont dit weer aan met onderstaand artikel.

Lees meer