maandag 15 oktober 2018 | week 42
Home » Heden & Verleden

Heden & Verleden

HCM hoopt met nieuwe aanwas nog jaren verder te zingen

Het was op 12 oktober 1953, dat er in restaurant Zomerlust (nu een Chinees restaurant, red.) aan de Straatweg in Hillegersberg een aantal 'voorname' heren, voorzien van een gouden ketting op de buik en alle drie leden van het toen zo geheten Hillegersbergs Mannenkoor, bij elkaar kwam en, omdat ze vonden dat het koor een te neutraal karakter had, besloten tot oprichting van het Hillegersbergs Christelijk Mannenkoor (HCM), waarmee de afscheiding een feit was. De drie letters HCM zijn niet gewijzigd, maar wel later de naam, want het koor heet al weer vele jaren Hollands Christelijk Mannenkoor en mag nu het 65-jarig bestaan vieren.

Lees meer

In het Polderbestuur zaten uitsluitend ‘grootgrondbezitters’

We fietsen allemaal wel eens langs Het Polderhuis, gelegen aan de Bergweg-Noord 1 in Bergschenhoek. Dat monumentale pand kent inmiddels een hele geschiedenis, maar onbewust rijst de vraag: waarom is Het Polderhuis destijds gebouwd en welke functie had het? Waarom was er een Polderbestuur nodig? De Heraut sprak met twee mensen die er heel veel vanaf weten: Ton Buurman, bestuurslid en Herman Moes, oud-bestuurslid van de historische vereniging Den Berchsen hoeck.

Lees meer

Willem van Wijk “de violist”

Hij is geen burgemeester geweest, geen verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog en zelfs geen bekende winkelier of zo, maar Willem van Wijk is wel voor vele inwoners uit het oude Berkel en Rodenrijs een legendarisch figuur in hun herinneringen!

Lees meer

Stamboek familie Kraaijenbos in de maak

Bergschenhoek - Ze startte met onderzoek naar de familie Kraaijenbos bij haar overgrootouders, Dirk Kraaijenbos en Neeltje Kraaijenbos-Seeters, die destijds aan de Berkelseweg woonden, de weg die sinds de komst van de HSL doodlopend is geworden. Een aantal (witte) huizen uit die tijd staat er nog steeds. Inmiddels is Jolande der Weduwe-Kraaijenbos met haar onderzoek al tot aan het jaar 1771 gekomen, een hele prestatie want het is niet zo eenvoudig om alles te achterhalen. De onderzoeksresultaten gaven haar voldoende informatie om een stamboek te gaan maken.

Lees meer

Melanchthon Schiebroek viert 60-jarig bestaan

Melanchthon Schiebroek, de school voor voortgezet onderwijs waar ook heel veel leerlingen vanuit de drie kernen van Lansingerland dagelijks naartoe fietsen, bestaat in september 60 jaar. Dit wordt gevierd met een reünie waarvoor iedereen wordt uitgenodigd die op deze school onderwijs heeft genoten of gegeven.

Lees meer

Bergschenhoek kende fikse branden

In deze aflevering (166) van Heden & Verleden aandacht voor een aantal branden waar Bergschenhoek mee geconfronteerd werd. Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.H&V Door Fried Füss Bergschenhoek kende fikse branden De dorpsbrand van 8 mei 1659 was de grootste brand die …

Lees meer