zaterdag 20 oktober 2018 | week 42
Home » Lezersschrijven (page 501)

Lezersschrijven

Gemakzucht (2) – weerwoord

De heer Kuipers moet kennelijk niet veel hebben van columnisten. Dat is zijn goed recht. Hoewel ik slechts een simpele ingezonden brieven schrijver ben, hanteer ik de stijl van erkende columnisten, scherp, op tenen trappen en overdrijven.Ook in dit geval, ik weet dat er twee vijftigplussers in de VVD fractie zitten, maar de gewraakte term is wel van toepassing op …

Lees meer

Hartelijk bedankt!

Donderdagmorgen18 januari om ca.10.00 uur stormde het zwaar. Ik had wat boodschappen gedaan op het Westerwater, liep naar huis, Oudelandselaan, en werd tot tweemaal toe door de wind bijna opgepakt. Een lieve mevrouw, die op haar dochter stond te wachten, zag dit en bood aan mij met haar auto naar huis te brengen. Ze heeft dat ook gedaan. Dat is …

Lees meer

Gemakzucht

Ho ho, meester Zwartendijk (De Heraut, 17 januari). U mag zichzelf dan wel omschrijven als de gemankeerde helft van een komisch duo, dat ontslaat u nog niet van de morele plicht om u aan de feiten te houden.Uw beschrijving van de nieuwe VVD-fractie als een Vinex-club van snelle dertigers is bepaald bezijden de waarheid. Leuk voor u dat u zo …

Lees meer

Een brug slaan

Via deze weg willen we uw aandacht vestigen op het volgende, men zegt altijd: goede ideeën moet je uitbouwen tot meer. En dat is nu precies wat wij doen met onze Stichting Komera.We zijn begonnen met een project in Burundi om mensen na een oorlogsperiode weer samen te brengen d.m.v. sport en voetbal. Misschien kunt u het artikel in de …

Lees meer

Hartelijk bedankt!

Donderdagmorgen18 januari om ca.10.00 uur stormde het zwaar. Ik had wat boodschappen gedaan op het Westerwater, liep naar huis, Oudelandselaan, en werd tot tweemaal toe door de wind bijna opgepakt. Een lieve mevrouw, die op haar dochter stond te wachten, zag dit en bood aan mij met haar auto naar huis te brengen. Ze heeft dat ook gedaan. Dat is …

Lees meer

Bedankt voor uw hulp

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mijn auto op het ‘rechte pad’ heeft teruggezet, donderdag 18 januari jl. bij de C1000. Vooral de meneer die het initiatief nam en de mannen charterde (hun namen weet ik niet). Daarom hier mijn dank aan allen. M.P. Rademakers Bleiswijk

Lees meer