woensdag 23 mei 2018 | week 21
Home » Lezersschrijven (page 491)

Lezersschrijven

Gemakzucht (3)

Het geachte raadslid Kuipers (VVD) voelt zich in zijn kuif gepikt door Mr. Zwartendijk en laat in zijn ietwat schofferende reactie meteen zien dat hij enige opleiding genoten heeft, een reactie in eenvoudiger bewoordingen zou m.i. beter overkomen bij de gewone burger waardoor u bent gekozen.U doet verder laagdunkend over column schrijvers, hetgeen u niet siert. Persoonlijk vind ik dat …

Lees meer

Meedoen geeft verantwoordelijkheden

De laatste weken heeft men mij regelmatig gevraagd waarom er niet op de SP gestemd kon worden bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, met andere woorden: waarom is er geen SP-afdeling in Lansingerland.Daarop is een duidelijk antwoord te geven: het heeft te maken met ledenaantal, actieve leden en een goede voorbereiding. De gang van zaken rondom de zetel van Nieuw Rechts geeft …

Lees meer

Tot ziens Randstadrail

Sinds vorige week ben ik een gelukkig inwoner van Lansingerland. Waarom? Ik hoef niet meer met de Randstadrail naar mijn voormalige werkgever.Daartegenover staat weliswaar een auto die vaak in de file zal staan, maar dan wel een auto waarin je comfortabel warm zit met een aangenaam muziekje. En laat ik eerlijk zijn, daar heb ik erg naar verlangd toen ik …

Lees meer

Hartelijk bedankt!

Donderdagmorgen18 januari om ca.10.00 uur stormde het zwaar. Ik had wat boodschappen gedaan op het Westerwater, liep naar huis, Oudelandselaan, en werd tot tweemaal toe door de wind bijna opgepakt. Een lieve mevrouw, die op haar dochter stond te wachten, zag dit en bood aan mij met haar auto naar huis te brengen. Ze heeft dat ook gedaan. Dat is …

Lees meer

Gemakzucht

Ho ho, meester Zwartendijk (De Heraut, 17 januari). U mag zichzelf dan wel omschrijven als de gemankeerde helft van een komisch duo, dat ontslaat u nog niet van de morele plicht om u aan de feiten te houden.Uw beschrijving van de nieuwe VVD-fractie als een Vinex-club van snelle dertigers is bepaald bezijden de waarheid. Leuk voor u dat u zo …

Lees meer

Een brug slaan

Via deze weg willen we uw aandacht vestigen op het volgende, men zegt altijd: goede ideeën moet je uitbouwen tot meer. En dat is nu precies wat wij doen met onze Stichting Komera.We zijn begonnen met een project in Burundi om mensen na een oorlogsperiode weer samen te brengen d.m.v. sport en voetbal. Misschien kunt u het artikel in de …

Lees meer