zondag 20 januari 2019 | week 03
Home » Politiek (page 509)

Politiek

Raad kiest met grote meerderheid voor stadskantoor in Wilderszijde

Lansingerland – Na een langdurig debat, vele amendementen en een aantal moties ging de gemeenteraad op 26 april akkoord met het voorstel van het college om voor het stadskantoor de locatie Boterdorpseweg/Schiebroekseweg te kiezen. Met dit voorstel had het college zijn voorkeur voor het Landscheidingspark laten vallen.Eerder was in de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Veiligheid duidelijk geworden …

Lees meer

Gemeenteraad stemt in met OZB tarieven 2007

Lansingerland – De gemeenteraad ging op 26 april akkoord met een nieuwe Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2007. In deze verordening, die de op 29 maart vastgestelde vervangt, zijn de definitieve tarieven voor 2007 opgenomen.Met deze tarieven gaat Lansingerland in Zuid Holland tot de middengroep behoren. Het OZB tarief voor woningeigenaren gaat per volle ¤ 2500 van de heffingsmaatstaf (de WOZ-waarde) ¤ 2,40 …

Lees meer

Raad akkoord met voorstellen leerlingenvervoer, ouderenwerk en WMO

Lansingerland – In zijn vergadering van 26 april ging de gemeenteraad akkoord met de voorstellen van het college inzake de Verordening Leerlingenvervoer, het visiedocument Wet Maatschappelijke Ondersteuning en een krediet voor ouderenadvisering en sociaal cultureel ouderenwerk.Zaken van groot belang in het kader van het sociale beleid in de gemeente. Zowel de Verordening Leerlingenvervoer als het visiedocument WMO hadden onlangs uitgebreid …

Lees meer

PvdA stelt vragen over gymzaal Lijsterlaan

Bleiswijk – De PvdA-fractie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van b. en w. over het plotseling ontbreken van verwarming en elektriciteit in de gymzaal aan de Lijsterlaan.Begin maart kwamen de leden van Gymnastiekvereniging Saturnia er achter dat ze in een ijskoude zaal moesten oefenen. De oorzaak van het ongemak bleek te liggen in de sloop van …

Lees meer

In raadscommissie Burger en Samenleving

Lansingerland – Alle fracties in de raadscommissie Burger en Samenleving waren vorige week vol lof over de manier waarop de gemeente Lansingerland tot nu toe is omgegaan met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Deze wet, die op 1 januari jl. van kracht werd, regelt de zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben, of ze nu jong of oud, gezond …

Lees meer

Leerlingenvervoer in Lansingerland wordt geharmoniseerd

Lansingerland – Het leerlingenvervoer in de voormalige 3B-gemeenten wordt geharmoniseerd. Als de gemeenteraad op 26 april instemt met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders zal met ingang van het schooljaar 2007-2008 het vervoer van leerlingen naar een school voor speciaal onderwijs in de gehele gemeente Lansingerland op dezelfde manier plaatsvinden, tegen dezelfde eigen bijdrage voor de ouders.Ook …

Lees meer