woensdag 28 juni 2017 | week 26
Home » Politiek (page 5)

Politiek

Plannen voor nieuwbouw basisscholen in Rodenrijs

Lansingerland - De voorbereidingen voor vervangende nieuwbouw van de noodbouw van het hoofdgebouw en de verouderde dislocatie van basisscholen Prins Willem-Alexander (PWA) van Stichting Spectrum en De Kwakel van de Laurentius Stichting zijn gestart. De gemeente Lansingerland en beide schoolbesturen hebben hun uitgewerkte plannen inmiddels gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens de Beeldvormingsavond van dinsdag 30 mei jl. De gemeente heeft conform het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2013 in de Meerjarenbegroting 2016-2020 geld beschikbaar gesteld voor nieuwbouw. Als alles volgens plan verloopt, zal uiteindelijk over drie jaar, in de zomer van 2020, complete nieuwbouw van het scholencomplex gerealiseerd zijn.

Lees meer

Jaarcijfers Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Lansingerland - Aan het eind van de commissievergadering Algemeen Bestuur werd op woensdag 17 mei jl. het jaaroverzicht van 2016 en de begroting voor 2018 gepresenteerd. Ogenschijnlijk een hamerstuk omdat Lansingerland immers maar voor een klein deel medeverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de hulpdiensten in onze regio. De organisatie had in fraai uitgevoerde overzichten geprobeerd duidelijk te maken hoeveel inzetten jaarlijks vereist zijn en waaraan al dat geld voor onze veiligheid feitelijk wordt besteed. Een overzicht in vogelvlucht.

Lees meer

Raad van State beoordeelt beroepsschriften Tracébesluit A16- Rotterdam

Lansingerland - De Raad van State heeft op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei jl. beroepsschriften tegen het Tracébesluit A16-Rotterdam behandeld. Ook het beroepsschrift van bewonersgroep Rodenrijs-West (BGRW) is ter zitting aan de orde geweest. Alle ingediende beroepsgronden zijn aangevoerd ter vernietiging van dit Tracébesluit. De Raad van State doet medio augustus uitspraak. De bewonersgroep sprak ook in tijdens de commissievergadering Ruimte op dinsdag 16 mei jl. om de problematiek van het verplaatsen van de buisleidingenstrook ter hoogte van de Vlinderstrik weer onder de aandacht te brengen. De commissie was niet onder de indruk.

Lees meer

Toelichting wethouder Abee op jaarstukken 2016

Lansingerland - Na de bespreking van de jaarstukken 2016 in de commissievergadering Algemeen Bestuur op woensdag 17 mei jl. verschenen een dag later in het Algemeen Dagblad en de dagen daarna op verschillende sociale media berichten over miljoenenschulden en al dan niet wettelijke afspraken die de gemeente met de Belastingdienst zou hebben gemaakt. Wat is er aan de hand?

Lees meer

Positief saldo op jaarrekening 2016

Lansingerland - De Jaarrekening 2016 sluit af met een positief saldo van € 6,5 miljoen. Dat is positief nieuws, maar er staat op de balans wel nog altijd een schuld van € 270 miljoen waar grondbezit tegenover staat. Is er nu reden voor tevredenheid, moet er aan schuldreductie worden gedaan en welke bestemmingen moet het jaaroverschot krijgen? De commissie Algemeen Bestuur sprak er op woensdag 17 mei jl. uitgebreid over. De accountant moet de jaarrekening nog goedkeuren en daarna komt het ter vaststelling in de gemeenteraad.

Lees meer

Hondenoverlast voor omwonenden Anjerdreef

Lansingerland - Bernard Reith sprak namens buurtbewoners van de Anjerdreef op 16 mei jl. in tijdens de commissievergadering Ruimte. Zij ervaren ernstige overlast van een tweetal bedrijven die zich de afgelopen jaren hebben gevestigd op het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering in het parkje tegenover de Anjerdreef, grenzend aan metrolijn-E. Tientallen honden in de twee opvangcentra zorgen volgens enkele bewoners voor een onhoudbare situatie. Wethouder Heuvelink reageerde aan het eind van de vergadering en wij vroegen genoemde bedrijven later om een reactie.

Lees meer