donderdag 21 juni 2018 | week 25
Home » Politiek (page 493)

Politiek

Gemeenteraad stemt in met OZB tarieven 2007

Lansingerland – De gemeenteraad ging op 26 april akkoord met een nieuwe Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2007. In deze verordening, die de op 29 maart vastgestelde vervangt, zijn de definitieve tarieven voor 2007 opgenomen.Met deze tarieven gaat Lansingerland in Zuid Holland tot de middengroep behoren. Het OZB tarief voor woningeigenaren gaat per volle ¤ 2500 van de heffingsmaatstaf (de WOZ-waarde) ¤ 2,40 …

Lees meer

Raad akkoord met voorstellen leerlingenvervoer, ouderenwerk en WMO

Lansingerland – In zijn vergadering van 26 april ging de gemeenteraad akkoord met de voorstellen van het college inzake de Verordening Leerlingenvervoer, het visiedocument Wet Maatschappelijke Ondersteuning en een krediet voor ouderenadvisering en sociaal cultureel ouderenwerk.Zaken van groot belang in het kader van het sociale beleid in de gemeente. Zowel de Verordening Leerlingenvervoer als het visiedocument WMO hadden onlangs uitgebreid …

Lees meer

Raad kiest met grote meerderheid voor stadskantoor in Wilderszijde

Lansingerland – Na een langdurig debat, vele amendementen en een aantal moties ging de gemeenteraad op 26 april akkoord met het voorstel van het college om voor het stadskantoor de locatie Boterdorpseweg/Schiebroekseweg te kiezen. Met dit voorstel had het college zijn voorkeur voor het Landscheidingspark laten vallen.Eerder was in de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Veiligheid duidelijk geworden …

Lees meer

Vragen bij vragenhalfuurtje in raadsvergadering

Lansingerland – De belangrijkste vragen in het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering op 26 april gingen eigenlijk over het vragenhalfuurtje zelf.Over de vraag namelijk hoe het werkt nu de vragen van tevoren schriftelijk worden ingediend en worden beantwoord. Dat het niet echt goed werkt werd wel duidelijk uit de vele vragen die dat opwierp. Het leek zo gemakkelijk. Als je de …

Lees meer

Raad akkoord met voorstellen leerlingenvervoer, ouderenwerk en WMO

Lansingerland – In zijn vergadering van 26 april ging de gemeenteraad akkoord met de voorstellen van het college inzake de Verordening Leerlingenvervoer, het visiedocument Wet Maatschappelijke Ondersteuning en een krediet voor ouderenadvisering en sociaal cultureel ouderenwerk.Zaken van groot belang in het kader van het sociale beleid in de gemeente. Zowel de Verordening Leerlingenvervoer als het visiedocument WMO hadden onlangs uitgebreid …

Lees meer

Vragen bij vragenhalfuurtje in raadsvergadering

Lansingerland – De belangrijkste vragen in het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering op 26 april gingen eigenlijk over het vragenhalfuurtje zelf.Over de vraag namelijk hoe het werkt nu de vragen van tevoren schriftelijk worden ingediend en worden beantwoord. Dat het niet echt goed werkt werd wel duidelijk uit de vele vragen die dat opwierp. Het leek zo gemakkelijk. Als je de …

Lees meer