woensdag 19 september 2018 | week 38
Home » Politiek (page 491)

Politiek

Geen Veteranendag in Lansingerland

Lansingerland – Afgelopen donderdag stelde de CDA fractie in de raadsvergadering vragen over het feit dat in deze gemeente dit jaar op 29 juni geen Nationale Veteranendag werd gehouden. In 2006 was die er in Bleiswijk wel.Er waren toen ongeveer dertig veteranen aanwezig. De fractie wilde weten hoe het college staat tegenover het organiseren van de Nationale Veteranendag in 2008. …

Lees meer

Financiën Lansingerland onder de loep

Lansingerland – In zijn vergadering van 28 juni stelde de gemeenteraad de nota Groei, de Kadernota en de Voorjaarsnota 2007 vast. In deze documenten wordt een beeld gegeven van de financiële situatie van de gemeente en worden de perspectieven voor de begroting 2008 geschetst. De raad was over het algemeen positief over het financiële beleid van het college. In de …

Lees meer

Michiel Smit is nog raadslid

Lansingerland – In de raadsvergadering van 28 juni rezen vragen over de voortdurende afwezigheid van Michiel Smit, raadslid voor Nieuw Rechts, in de bijeenkomsten van de raad.Smit liet deze krant weten dat hij gewoon op vakantie is geweest. Kees Heugens (Leefbaar 3B) constateerde bij de aanvang van de vergadering dat hij Michiel Smit al tijden niet in raadsvergaderingen had gezien …

Lees meer

Geen Veteranendag in Lansingerland

Lansingerland – Afgelopen donderdag stelde de CDA fractie in de raadsvergadering vragen over het feit dat in deze gemeente dit jaar op 29 juni geen Nationale Veteranendag werd gehouden. In 2006 was die er in Bleiswijk wel.Er waren toen ongeveer dertig veteranen aanwezig. De fractie wilde weten hoe het college staat tegenover het organiseren van de Nationale Veteranendag in 2008. …

Lees meer

Bevolking krijgt stem bij uitvoering WMO

Lansingerland – De bevolking van Lansingerland krijgt via een op te richten WMO-Platform een stem bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).De uitvoering van de wet, die de zorg- en hulpverlening op tal van terreinen regelt, is sinds 1 januari van dit jaar een taak van de gemeente. Vertegenwoordigers van onder meer ouderen- en jongerenorganisaties, mantelzorgers, kerken en …

Lees meer

Gemeente gaat huishoudelijke hulp aanbesteden

Lansingerland – De gemeente gaat de huishoudelijke hulp aanbesteden. De zorgaanbieder die de beste kwaliteit levert voor de prijs die de gemeente ervoor over heeft, mag de hulp in de huishoudens van Lansingerland gaan verlenen.De aanbesteding is een gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Die schrijft onder meer voor dat cliënten een eigen keuze moeten kunnen …

Lees meer