maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » Politiek (page 486)

Politiek

Te veel leesvoer

Lansingerland – Aan het begin van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Veiligheid stelde Ruud Braak (PvdA) het aantal te behandelen raadsvoorstellen aan de orde. Vorige week vergaderden alle commissies en op de agenda prijkten tal van belangrijke onderwerpen.De vergaderingen op dinsdag en woensdag gingen tot na middernacht door. Donderdag werd de vergadering rond de klok van half …

Lees meer

Laptop voor raadsleden

Lansingerland – Om nog doeltreffender te kunnen werken stelt het college van burgemeester en wethouders in een memo voor alle raadsleden te voorzien van een laptop die zij in bruikleen krijgen.Ook is het de bedoeling commissie- en raadsvergaderingen in de toekomst via internet uit te zenden, zodat de bevolking de vergaderingen kan volgen. De memo werd donderdag 5 juli besproken …

Lees meer

Gemeentehuis, stadskantoor of toch raadhuis?

Lansingerland – Donderdag 5 juli kwam het Programma van Eisen van het Stadhuis Lansingerland ter sprake bij de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid.Alhoewel uw verslaggever – evenals sommige commissieleden (!) – niet beschikte over deze eerste versie van het Programma van Eisen kunnen uit de reacties van de fracties wel enkele hoofdlijnen worden vermeld. Zo is de discussie over de …

Lees meer

Te veel leesvoer

Lansingerland – Aan het begin van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Veiligheid stelde Ruud Braak (PvdA) het aantal te behandelen raadsvoorstellen aan de orde. Vorige week vergaderden alle commissies en op de agenda prijkten tal van belangrijke onderwerpen.De vergaderingen op dinsdag en woensdag gingen tot na middernacht door. Donderdag werd de vergadering rond de klok van half …

Lees meer

Een ambitieus scenario voor station Bleizo

Lansingerland – De raadscommissie Wonen en Werken kreeg in zijn vergadering van 4 juli een gelikte presentatie van het scenario dat de voorkeur heeft van het college als voorwaarde voor de succesvolle realisatie van Station Bleizo.Vervolgens boog de commissie zich over het voorstel van het college om met deze keuze in te stemmen en een bedrag van ¤ 50.000 beschikbaar …

Lees meer

Gemeentehuis, stadskantoor of toch raadhuis?

Lansingerland – Donderdag 5 juli kwam het Programma van Eisen van het Stadhuis Lansingerland ter sprake bij de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid.Alhoewel uw verslaggever – evenals sommige commissieleden (!) – niet beschikte over deze eerste versie van het Programma van Eisen kunnen uit de reacties van de fracties wel enkele hoofdlijnen worden vermeld. Zo is de discussie over de …

Lees meer