zondag 17 december 2017 | week 50
Home » Politiek (page 4)

Politiek

Vooral natuur en recreatie en slechts ruimte voor minimale lintbebouwing

Lansingerland - Tijdens de vergadering van raadscommissie Ruimte op 14 november jl. lag het herziene bestemmingsplan Groenzoom ter bespreking. Er was niet veel meer over dit afgetimmerde plan te berde te brengen, waardoor het een snel hamerstuk had moeten worden, maar gelukkig waren er insprekers die hun plek in dit planologische plan opeisten. De commissie had alle aandacht en ruimschoots de tijd voor hun situatie.

Lees meer

BIZ zet in op veiligheid en versterking winkelcentrum Bergschenhoek

Bergschenhoek - Er mag wat aan het centrum van Bergschenhoek gedaan worden. Er is veel leegstand en heel erg bruisend wil het nog niet worden. Wethouder Abee gaf in de commissievergadering Algemeen Bestuur van 15 november nog een keer aan dat de gemeente faciliteert, maar dat het primair de taak van de ondernemers is om plannen voor een levendig winkelgebied te ontwerpen.

Lees meer

Uitgewerkte beleidsaccenten jeugdhulp

Lansingerland - De commissie Samenleving besprak op donderdag 16 november jl. twee beleidsplannen die behoren tot tien gedefinieerde beleidsaccenten in het Sociaal Domein, waarmee de gemeenteraad op 23 februari jl. instemde en waaraan de komende vier jaren extra aandacht en inzet van middelen besteed zullen worden. ‘Geen kind in de knel’ en ‘De leraar trekt aan de bel’ passeerden achtereenvolgens de revue.

Lees meer

Commissie Samenleving stemt in met business case Huize Sint Petrus

Lansingerland - De gemeenteraadscommissie Samenleving stemde in de vergadering van donderdag 16 november jl. betrekkelijk geruisloos in met de business case om Huize Sint Petrus in Berkel en Rodenrijs open te houden. Er waren lovende woorden aan het adres van wethouder Ankie van Tatenhove voor het nemen van initiatieven die dit plan in samenwerking met zorgvoorziening Laurens, zorgkantoor DSW en de gemeente mogelijk maakt en een doorstart met toekomstig behoud van Huize Sint Petrus mogelijk maakt.

Lees meer

Marko Ruijtenberg lijsttrekker GroenLinks

Lansingerland - Op de ledenvergadering van GroenLinks Lansingerland op 9 november is Marko Ruijtenberg verkozen tot lijsttrekker van deze partij. Hij is de opvolger van Ivana Citterbartová die de lijst vier jaar geleden aanvoerde.

Lees meer

Wilderszijde wordt een groene, vitale en dynamische wijk

Lansingerland - Op woensdag 15 november jl. ondertekenden wethouders Albert Abee en Jeroen Heuvelink met zes verschillende contractpartijen het ambitiedocument voor de wijk Wilderszijde in Bergschenhoek, vlakbij het gemeentehuis. Dit was het startsein voor de verdere planontwikkeling.

Lees meer