woensdag 13 december 2017 | week 50
Home » Politiek (page 30)

Politiek

Veilig op weg naar IKC Gouden Griffel?

Berkel en Rodenrijs - Op 23 februari jl. sprak een verontruste ouder tijdens de raadsvergadering de leden emotioneel toe over de hoogst onveilige verkeerssituatie bij IKC Gouden Griffel. Een unaniem gesteunde motie van de VVD zette het college onder druk snel iets aan de situatie te doen. Toen er na twee weken in de ogen van de indiener van de motie, Juval Pat El, niets ingrijpend veranderd leek, diende hij op donderdag 9 maart schriftelijke vragen in, waarover wij in de editie van 15 maart schreven. Het college heeft de vragen op 24 maart beantwoord.

Lees meer

Overlast en draagvlak luchthaven hangen sterk af van de locatie

Lansingerland - Op donderdag 23 maart jongstleden vond in de raadzaal van het gemeentehuis een open gedachtewisseling plaats tussen deskundigen, raadsleden en belangstellenden. Nelleke Bouman, voorzitter van de commissie Ruimte, zat deze avond voor en stelde iedereen ruimschoots in de gelegenheid zijn of haar standpunt inzake de plannen rondom vliegveld Rotterdam The Hague Airport naar voren te brengen. Ze benadrukte dat deze avond geen politiek debat zou plaatsvinden, maar dat hierover op 4 april aanstaande in de commissie verder gedebatteerd zal worden. Uiteindelijk neemt de staatssecretaris medio 2018 een besluit over de nieuwe vergunning van de luchthaven.

Lees meer

Lansingerland keldert op lijst MKB vriendelijke gemeenten

Lansingerland - In 2016 heeft de gemeente aan alle 2.867 ondernemers in Lansingerland gevraagd deel te nemen aan het onderzoek MKB naar de vriendelijkste gemeente van Nederland. Alle afdelingen van de gemeente Lansingerland zijn onderzocht op ondernemersvriendelijkheid. Hiermee wordt de gemeente geprikkeld het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. De resultaten van het onderzoek laten een grote stap terug zien in vergelijking met nog maar drie jaar geleden. Lansingerland scoort in 2015/2016 een 6,0 voor het totale ondernemersklimaat. Bij de vorige deelname in 2012/2013 was dat een 6,9.

Lees meer

Aso-wijkbewoners aanspreken op rijgedrag met nieuw verkeersbord

Bergschenhoek - Wethouder Simon Fortuyn onthulde donderdag 23 maart een bijzonder verkeersbord in de Jan Wilsstraat in Bergschenhoek. Het bord moet autorijders herinneren dat ze door een 30 kilometerzone rijden, maar boven alles een hulpmiddel zijn voor buurtbewoners om de aso’s in de wijk aan te spreken. “Je hebt altijd wel één of twee mensen die het gas opentrekken in de eigen wijk.”

Lees meer

Lansingerland en afvalscheiding

Lansingerland - Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en het sluiten van grondstofketens, belangrijke speerpunten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Wethouder Fortuyn: "Op dit moment zitten we in Lansingerland op een gemiddelde van 220 kilo afval per inwoner per jaar en dat moet omlaag naar 100 kilo in 2020. In 2018 zijn we toe aan het maken van nieuwe beleidskeuzes in de manier van inzamelen en voorlichting van burgers."

Lees meer

Rondvragen bij gebrek aan bespreekpunten

Lansingerland - Het leek alsof de commissieleden vooraf wisten dat het enige agendapunt van de vergadering op dinsdag 14 maart zonder uitvoerige discussie zou passeren. Er werden namelijk een vijftal vragen aan het college van b. en w. ingediend. Voor betreffende wethouders was de inhoud van de vragen geen verrassing; die moeten op tijd worden aangemeld en dan kan de wethouder, al dan niet in voorbereiding met ambtelijke ondersteuning, de vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Lees meer