woensdag 18 oktober 2017 | week 42
Home » Politiek (page 30)

Politiek

Afval bestaat niet, inwoners belonen zichzelf

Lansingerland - De gemeente Lansingerland maakt werk van afvalscheiding. Ten opzichte van andere gemeenten was het nodig om een inhaalslag te maken, we liepen wat achter. De onrust die dit met zich meebrengt is bekend bij de gemeente en men doet zijn best om deze te verhelpen. Het zal echter enige tijd vragen voordat alles op rolletjes loopt.

Lees meer

Inspanningen brandweer vragen professionele organisatie

Lansingerland - Het huidige niveau van brandweerzorg kan niet langer worden gecontinueerd. De wettelijke norm van acht minuten voor de aanrijtijden wordt op veel plaatsen in Nederland niet gehaald. Er ontstaat een risicobeeld, dat niet langer wordt afgedekt met de traditionele brandweerzorg. Met het Plan Brandweerzorg wordt een risico gerichte brandweerzorg ingericht. Het gaat van een vraag gestuurde organisatie naar een aanbod gestuurde organisatie. Het Plan Brandweerzorg geeft richting voor de komende jaren.

Lees meer

Inspanningen brandweer vragen professionele organisatie

Lansingerland - Het huidige niveau van brandweerzorg kan niet langer worden gecontinueerd. De wettelijke norm van acht minuten voor de aanrijtijden wordt op veel plaatsen in Nederland niet gehaald. Er ontstaat een risicobeeld, dat niet langer wordt afgedekt met de traditionele brandweerzorg. Met het Plan Brandweerzorg wordt een risico gerichte brandweerzorg ingericht. Het gaat van een vraag gestuurde organisatie naar een aanbod gestuurde organisatie. Het Plan Brandweerzorg geeft richting voor de komende jaren.

Lees meer

Plan over uitbreiding Boa’s krijgt onvoldoende steun van raadscommissie

Lansingerland - Woensdag 8 februari besprak de Commissie Algemeen Bestuur de uitwerking van de motie ‘Toezicht en Handhaving’ van 30 juni 2016, waarin het college werd opgeroepen om de effectiviteit van het veiligheidsbeleid te versterken. Aanleiding tot de motie waren indringende signalen van de inwoners over verkeersoverlast en overlast in de openbare ruimte en de signalen van het Buurttoezicht over de tekort schietende ondersteuning bij incidenten en de opvolging daarvan.

Lees meer

Verrassende discussies in commissie Ruimte over bestemmingsplannen

Lansingerland - In de commissievergadering Ruimte lagen op dinsdag 7 februari jl. twee bestemmingsplannen ter vaststelling en vervolgens accordering in de gemeenteraad van 30 maart a.s. Het werden ineens discussiestukken, anders dan de vooraf verwachte korte rondjes met instemming van de woordvoerders van de politieke partijen in de commissie. Er waren dan ook vier insprekers die door de fracties zeer serieus werden genomen.

Lees meer

Rotary Lansingerland en gemeente helpen de bedreigde bij

Lansingerland - Bijen zijn aan het uitsterven. De dichtheid aan volken zit tegen de ondergrens aan die nodig is voor het voortbestaan. De oorzaken van het uitsterven van de bijen komt door de intensivering van de landbouw waarbij onkruid afneemt en pesticiden worden gebruikt die schadelijk zijn voor de bijen. Bovendien tasten exotische parasieten als de Varroamijt de vitaliteit van de bijenvolken aan en is de beroepsgroep van imkers aan het vergrijzen, waardoor veel kennis over het bijenhouden verloren gaat.

Lees meer