maandag 18 juni 2018 | week 25
Home » Politiek (page 30)

Politiek

Themabijeenkomst CDA over ouderenzorg in Lansingerland

Berkel en Rodenrijs - Het CDA Lansingerland organiseert op 12 december een themabijeenkomst over de ouderenzorg in Lansingerland. De bijeenkomst wordt gehouden in Huize Sint Petrus, Noordeindseweg 94 in Berkel en Rodenrijs. Iedereen is welkom mee te praten.

Lees meer

Inloopavond over uitbreiding Berkel Centrum

Lansingerland - Op dinsdag 21 november jl. werd een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs’ aan de Westersingel georganiseerd in het gemeentehuis. Dit is de eerste fase in de bestemmingsplanprocedure. Belangstellenden konden zich op de hoogte stellen en laten informeren door ambtenaren die het proces begeleiden.

Lees meer

Lancering van de website Lansingerland Samen Duurzaam

Lansingerland - Op donderdag 23 november jl. ging de website van Lansingerland Samen Duurzaam officieel van start. De site is de entree van het platform dat opgericht is door een aantal bewoners om duurzame initiatieven een podium te geven, met elkaar te verbinden en concreet om te zetten in daden. Het platform wil informatie verschaffen en het bewustwordingsproces op gang brengen dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving. We spraken met twee initiatiefnemers, Sandy Rijs - van Antwerpen en Michaël Wilde.

Lees meer

PvdA stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

Lansingerland - De leden van de PvdA Lansingerland zijn het er mee eens: in Lansingerland moet het anders. Maandagavond 20 november stelden zij unaniem het gelijknamige verkiezingsprogramma en ook de kandidatenlijst vast. Als lijsttrekker werd, zoals verwacht, het huidige raadslid Petra Verhoef gekozen.

Lees meer

Matthijs Ruitenberg opnieuw lijsttrekker CDA Lansingerland

Lansingerland - De leden van het CDA Lansingerland hebben op 23 november de definitieve kieslijst vastgesteld. De lijst bestaat uit een combinatie van ‘nieuwkomers’ en ‘oudgedienden’. Matthijs Ruitenberg (40) is opnieuw tot lijsttrekker verkozen. De kern van het verkiezingsprogramma is 'Samenleven met elkaar, nu en in de toekomst'.

Lees meer

Vooral natuur en recreatie en slechts ruimte voor minimale lintbebouwing

Lansingerland - Tijdens de vergadering van raadscommissie Ruimte op 14 november jl. lag het herziene bestemmingsplan Groenzoom ter bespreking. Er was niet veel meer over dit afgetimmerde plan te berde te brengen, waardoor het een snel hamerstuk had moeten worden, maar gelukkig waren er insprekers die hun plek in dit planologische plan opeisten. De commissie had alle aandacht en ruimschoots de tijd voor hun situatie.

Lees meer