woensdag 15 augustus 2018 | week 33
Home » Politiek (page 30)

Politiek

Hondentraining en -opvang kan gewoon doorgaan

Lansingerland - Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 21 december werd het bestemmingsplan Lint-Zuid 2017 zonder wijzigingen vastgesteld. Door het inspreken van omwonenden aan de Anjerdreef in Berkel en Rodenrijs die zeggen overlast te ondervinden van bedrijven voor hondentraining en -opvang in het nabij gelegen parkje en de repliek van betrokkenen, sprak de gemeenteraad zich ook hierover uit. Beide bedrijven kunnen hun activiteiten, waarvoor (overgangs)vergunningen zijn uitgegeven, zonder problemen voortzetten.

Lees meer

Onvoorspelbare besluitvorming door gemeenteraad

Lansingerland - In de laatste gemeenteraadsvergadering op 21 december 2017 werden door het indienen van een amendement en twee moties nog wat lopende stukken afgehandeld. Met name de opstelling van de Leefbaar 3B fractie bij de stemmingen was opmerkelijk. Zo werd het amendement aan CDA en VVD ‘gegund’ en een motie over onderzoek naar het gedaald vertrouwen in het algemeen bestuur, nadat de eigen wethouder net nog op de vingers was getikt, gesteund.

Lees meer

Simon Fortuyn: “Ik ga vol voor Lansingerland!”

Lansingerland - Tien dagen nadat Leefbaar Rotterdam de kandidatenlijst met lijstduwer Simon Fortuyn publiceerde, trok de lijsttrekker van Leefbaar 3B zich al weer terug als lijstduwer van de Rotterdamse Leefbaar partij omdat hij ‘geen zin had in de commotie’ die in de media ontstond over zijn vermeende dubbelrol. Wij vroegen Fortuyn om de kiezer in Lansingerland duidelijkheid te verschaffen.

Lees meer

Aanpak herinrichting stationsgebied Rodenrijs

Lansingerland - Tijdens een Beeldvormingsavond op 19 december jl. presenteerde de ambtelijke ondersteuning een voorstudie naar een mogelijke herinrichting van het gebied rond Metrostation Rodenrijs waarbij de parkeercapaciteit voor fietsers en auto’s zou kunnen worden vergroot. Uitgangspunt is de overlast voor woonwijk Rodenrijs-West aanzienlijk te verminderen. Plannen zouden in 2018 verder uitgewerkt moeten worden, er moet budget worden vrijgemaakt en pas in de eerste helft van 2019 zou alles gerealiseerd kunnen worden.

Lees meer

College van b. en w. mag de rit gewoon uitzitten

Lansingerland - In de laatste gemeenteraadsvergadering van 2017 diende Partij Neeleman op donderdag 21 december jl. een opmerkelijke motie van afkeuring aan het adres van wethouder Simon Fortuyn in. Aanleiding was de ondoorzichtige gang van zaken rond het plotselinge vertrek van gemeentesecretaris Ad Eijkenaar. Alleen oppositiepartijen WIJ Lansingerland en de VVD steunden de motie. De andere partijen waren not amused, maar kunnen het handelen van het college blijkbaar goed aan hun achterban uitleggen.

Lees meer

Ron Jeltema wordt interim gemeentesecretaris Lansingerland

Ron Jeltema wordt interim gemeentesecretaris Lansingerland Lansingerland – Het college van Lansingerland benoemt, met ingang van 8 januari 2018 Ron Jeltema als interim gemeentesecretaris. De heer Jeltema heeft veel ervaring in het openbaar bestuur, met name als interim gemeentesecretaris/directeur. De selectie- en adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het college, ambtelijke organisatie en Ondernemingsraad, zijn unaniem in hun voordracht van Ron …

Lees meer