woensdag 18 oktober 2017 | week 42
Home » Politiek (page 3)

Politiek

Vergroting van de fietsveiligheid

Lansingerland - Tijdens de beeldvormingsavond voor raadsleden werd op dinsdag 26 september jl. voor de derde keer dit jaar informatie verstrekt aan commissie Ruimte over de fietsveiligheid in onze woonomgeving. Er is de laatste tijd al veel gesproken en geschreven over een fietspad in plaats van het Berkelsdijkje en het aanbrengen van verlichting over het gehele Landscheidingspad. Deze avond lag de nadruk op de bespreking van onveilige situaties in heel Lansingerland en de aanpak van rotondes in het bijzonder.

Lees meer

Is open informatie door gemeenteraad mogelijk?

Lansingerland - Tijdens de maandelijkse gemeenteraadsvergadering op 28 september jl. kwam de emotie van de kant van mantelzorgers van Huize Sint Petrus en was er nauwelijks discussie over twee hamerstukken waarop nog een amendement werd ingediend. De fractie van D66 diende een motie in om te onderzoeken of informatie over werkzaamheden van de raad digitaal toegankelijker en sneller openbaar gemaakt kunnen worden.

Lees meer

Zwemmen in het geld

Lansingerland - Eddy Neeleman stelde schriftelijk een zogenaamde technische vraag aan het college van b. en w. inzake zwembad de Windas. Hij wilde weten of het zwembad, nu er geen exploitatiebijdrage meer verstrekt wordt, nog op een andere manier geld krijgt van of via de gemeente.

Lees meer

In hoeverre neemt de jeugd deel aan de samenleving?

Lansingerland - Onder de werktitel ‘Pubers in de spotlight’ gaf de gemeente in maart jl. het startsein voor een ambitieus programma om te inventariseren wat onze jeugd bezighoudt en als vervolgstap met elkaar toekomstbestendige kerndoelen te formuleren. Samengevat wil men de betrokkenheid van jongeren vergroten, hun gedrag zo nodig gunstig beïnvloeden, hun motivatie prikkelen en ze een stem geven in het mee bepalen van beleid. De eerste inventariserende stap is nu gezet en de resultaten daarvan werden op 22 september jl. gepubliceerd.

Lees meer

Laatste begroting van huidig college, lasten voor inwoners Lansingerland lager

Lansingerland - Het college van burgemeester en wethouders heeft de laatste meerjarenbegroting klaar en schrijft zwarte cijfers. Wethouder Abee gaf aan blij te zijn met het financiële resultaat dat dit college in de afgelopen vier jaar voor elkaar heeft gekregen. Blij, maar niet achterover leunend. "We blijven werken aan een stabiel financieel beleid waardoor de lastenverlichting voor de burgers steeds wat zal dalen en Lansingerland een financieel gezonde gemeente zal blijven.

Lees meer

Gemeente? ?betaalt sommige facturen te laat

Lansingerland - Het CDA en de ChristenUnie vinden dat gemeente Lansingerland het goede voorbeeld moet geven als het gaat om het betalen van rekeningen. Uit recent onderzoek blijkt dat in 2016 in 15% van de gevallen rekeningen niet binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen betaald werden.

Lees meer