woensdag 19 december 2018 | week 51
Home » Politiek (page 3)

Politiek

Gerard Bovens nieuwe voorzitter PvdA Lansingerland

Gerard Bovens nieuwe voorzitter PvdA Lansingerland Lansingerland – Tijdens de ledenvergadering van de PvdA Lansingerland op maandag 19 november vond een bestuurswisseling plaats, waarbij voorzitter Raymond Tans (links op de foto), secretaris Loek Bergman en bestuurslid Greet Wijs afscheid namen. Nieuwe voorzitter werd Gerard Bovens (rechts op de foto), terwijl Erik Visser tot secretaris en Mark Kastelein tot bestuurslid werden …

Lees meer

Reconstructie van de klokkenwoning

Berkel en Rodenrijs - Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) stelde in commissievergadering Ruimte van 13 november jl. de renovatie van de boerderij op de hoek van de Anjerdreef en de Rodenrijseweg aan de orde. In plaats van renovatie is de boerderij uiteindelijk helemaal gesloopt. Waarom heeft het college een sloopvergunning afgegeven en wat gebeurt er met de bijbehorende ophaalbrug?

Lees meer

Politieke standpunten over uitbreiding Berkel-Centrum-West worden duidelijk

Lansingerland - Na de informatieve Beeldvormingsavond van 31 oktober jl., waar een aantal omwonenden hun zienswijze ook mochten toelichten, werd het in de commissievergadering Ruimte van dinsdag 13 november hoog tijd de politieke standpunten te vernemen. Coalitie, oppositie en het college namen alle tijd om details met elkaar te bespreken. Ze kwamen tot de afspraak dat het college na vaststelling van het bestemmingsplan over enkele maanden met een gedetailleerd inrichtingsplan zal komen, dat ter bespreking aan de raad voorgelegd zal worden.

Lees meer

Vuurwerk in Lansingerland

Lansingerland - Vuurwerk bij de jaarwisseling kent voor- en tegenstanders. GroenLinks diende een bespreekstuk in over de manier waarop er in de gemeente Lansingerland met dit vraagstuk moet worden omgegaan. Het stuk kwam in de commissievergadering Algemeen Bestuur ter tafel.

Lees meer

Herontwikkeling locatie De Snip stapje dichterbij

Lansingerland - Donderdag 8 november jl. ondertekenden wethouder Simon Fortuyn en een aantal Bleiswijkse ondernemers een intentieverklaring over de herbouw van een multifunctioneel pand op de locatie waar nu nog De Snip staat.

Lees meer

Bewegen, Ontdekken en Leven (5)

Lansingerland - Onlangs presenteerde de gemeente Lansingerland een nieuw coalitieakkoord. De portefeuilles zijn verdeeld onder burgemeester en wethouders. In deze vijfde aflevering laten we wethouder Ankie van Tatenhove aan het woord over sporten voor doelgroepen, je talenten ontwikkelen op school en hoe de regie blijven houden als je afhankelijk wordt.

Lees meer