woensdag 13 december 2017 | week 50
Home » Politiek (page 20)

Politiek

Vervanging verlichting sportclubs door LED licht

Lansingerland - In het kader van duurzaam Lansingerland vervangt de gemeente de huidige verlichting in de accommodaties van de sportverenigingen door LED verlichting. De vervanging van de verlichting komt voor rekening van de gemeente. De geldbesparing komt ten goede aan de verenigingen.

Lees meer

Op de fiets! En dán?

Lansingerland - Op dinsdag 30 mei jl. werd tijdens een Beeldvormingsavond van commissie Ruimte met elkaar van gedachten gewisseld over het fietsveiligheidsplan. Deskundigen van binnen en buiten de gemeente, raadsleden en geïnteresseerden bespraken de mogelijkheden om verkeerssituaties te verbeteren, tot gedragsveranderingen te komen en het aantal fietsverkeersslachtoffers omlaag te brengen.

Lees meer

Bezorgdheid ondernemers over komst Holland Outlet Mall in Zoetermeer

Lansingerland - Insprekers namens lokale winkeliersverenigingen en een motie van het CDA en WIJ Lansingerland moesten bij de leden van de gemeenteraad een uitspraak over de ongewenste vestiging van de Holland Outlet Mall in Zoetermeer ontlokken. Na een uitvoerige gedachtewisseling werd de sterk afgezwakte motie, die slechts over het onder de aandacht brengen van zorg ging, aangenomen.

Lees meer

Toekomst cultuurhuizen en bibliotheek

Toekomst cultuurhuizen en bibliotheek Lansingerland – De gemeenteraad heeft op 1 juni jl. ingestemd met het collegevoorstel om tot cultuurhuizen in Lansingerland te komen en de toekomstvisie met betrekking tot de rol van de bibliotheek verder uit te werken. Met het bijbehorend financieel scenario, waarin een groeipad naar het niveau van vóór de bezuinigingen in 2012 is aangegeven, werd ook …

Lees meer

PvdA-fractie is tegen conceptbrief BRR over RTHA

Lansingerland - Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) door verkenner Joost Schrijnen een draagvlakonderzoek laten uitvoeren en gevraagd een advies op te stellen om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit voor RTHA. Vervolgens heeft de BRR naar aanleiding van het advies van de verkenner en de consultaties in de betrokken gemeenteraden en de Provinciale Staten een conceptbrief opgesteld. Hierin is het gemeenschappelijke BRR-advies voor het nieuw te nemen luchthavenbesluit aangegeven.

Lees meer

Alliantie Behoud ’t Web krijgt groen licht van de gemeenteraad

Lansingerland - Na nog weer een uitgebreide discussie stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de verkoop van ’t Web aan de Stichting Bibliotheek Oostland om niet. Alliantie Behoud ’t Web kan uitvoering gaan geven aan de plannen waarvoor ze als uiterste houdbaarheidsdatum 1 juni hadden genoemd. Het college van b. en w. gaat verder met het uitwerken van een toekomstbeeld voor De Snip en doet medio oktober daarvoor een voorstel aan de raad.

Lees meer