donderdag 25 mei 2017 | week 21
Home » Politiek (page 20)

Politiek

Ruimte voor pop-up ondernemers

Ruimte voor pop-up ondernemers Lansingerland – D66 wil ondernemers meer ruimte bieden voor experimenten met pop-up winkels en het schenken van alcoholhoudende drank buiten horecaondernemingen. Over de sluiting van de pop-up store Chicks with wine in Bleiswijk heeft raadslid Michiel Muis van D66 in de commissie Algemeen Bestuur vragen gesteld aan de burgemeester. Muis: “Naar aanleiding van het antwoord zijn …

Lees meer

Meepraten over politiek

Bleiswijk – Alle bewoners van Lansingerland zijn uitgenodigd om zaterdagochtend 21 januari mee te praten over de politiek in Lansingerland. De fractie en bestuur van de VVD Lansingerland zitten van 10.00 tot 12.00 uur in Jofel, Dorpsstraat 2 in Bleiswijk klaar om vragen te beantwoorden. Ook is er voor geïnteresseerden gelegenheid in gesprek te gaan over wat zij kunnen doen …

Lees meer

Gemeente buigt zich over hoogte eigen bijdrage Wmo

Lansingerland - In de vergadering van commissie Samenleving op donderdag 12 januari jl. stond op verzoek van Nelleke Bouman (CDA) een vervroegde bespreking van het collegeonderzoek naar de eigen bijdrage gepland. Dat gaat over de gevolgen van de hoogte van de eigen bijdrage en de mogelijkheden voor de gemeente om deze aan te passen voor inwoners die gebruik maken van een Wmo-voorziening (Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning) en in de knel dreigen te komen.

Lees meer

Heeft inspreken bij de gemeenteraad wel zin?

Lansingerland - Regelmatig spreken inwoners en vertegenwoordigers van organisaties in aan het begin van een commissie- of gemeenteraadsvergadering. Ze hopen daarmee aandacht voor hun probleem te krijgen of in het gunstigste geval de leden van de raad op andere gedachten te brengen voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt. Tijdens de commissievergadering Ruimte op dinsdag 10 januari jl. sprak een drietal inwoners met compleet verschillende problematiek de leden van de raad toe. Had het inspreken de gewenste effecten?

Lees meer

Aandacht gevraagd voor leefbaarheid Kruisweg

Kruisweg/Bleiswijk - In het kader van de wijkbezoeken die het CDA Lansingerland al bijna drie jaar af legt, werd er in de maand december een bezoek gebracht aan de Kruisweg en het buitengebied (Lange Vaart) in Bleiswijk. Met een dergelijk bezoek wil het CDA op de hoogte blijven van wat er in een wijk goed gaat, verbeterd kan worden of wat er in gebreken blijft.

Lees meer

Fietsersbond

Lansingerland - Door landelijke ontwikkelingen in het fietsgebruik, met name onder ouderen, en pogingen om bij de beroepsbevolking het woon-werkverkeer per fiets aantrekkelijker te maken, is een ambitieuze aanpak om de veiligheid van fietsers te vergroten noodzakelijk geworden. Ook gemeente Lansingerland ontkomt er niet aan een lange termijn plan te ontwikkelen waarin aspecten van voorzieningen, veiligheidsbevorderende maatregelen en gerichte voorlichting worden opgenomen. De gemeenteraadscommissie Ruimte besprak in de vergadering van dinsdag 10 januari jl. het visiedocument van het college van b. en w., de eerste stap in het proces om tot een fietsveiligheidsplan te komen.

Lees meer