woensdag 18 oktober 2017 | week 42
Home » Politiek (page 20)

Politiek

Lansingerland - In de commissie Ruimte vond op dinsdagavond 4 april jl. het eerste politiek inhoudelijke debat over het rapport van verkenner Joost Schrijnen plaats. Na de uitgebreide informatievoorziening en de daarop volgende levendige discussies tijdens de gedachtewisseling op 23 maart jl., waaraan deskundigen, politici en inwoners deelnamen, was dit vooral een doorlopende herhaling van feiten en meningen. Weinig spierballentaal, een wat saaie vertoning. Volgens insiders een rituele dans waar geen besluiten werden genomen, maar die politiek noodzakelijk is.

Lees meer

Herinrichting Herenstraat, Kerkstraat en Nieuwstraat

Lansingerland - Op 4 april jl. stond in de commissie Ruimte ook de herinrichting van de openbare ruimte nabij café ’t Vierkantje in Berkel en Rodenrijs op de agenda. Er is al een aantal inspraakmomenten met winkeliers, omwonenden en andere belanghebbenden geweest; nu was de commissie aan zet om input te geven voor de definitieve uitwerking van een voorstel dat naar de raad kan. Vast staat dat iedereen wil dat dit gedeelte van Berkel Centrum met aangrenzende straten een flinke facelift krijgt, passend bij het rondje om de Dorpskerk, maar men houdt de hand op de knip.

Lees meer

Bijeenkomst ‘afvalcontainers bij appartementengebouw’

Voor bewoners van appartementen wil de gemeente de afvalinzameling verbeteren. Bent u bewoner of beheerder van een appartement(gebouw) dan nodigt de gemeente u graag uit om over dit onderwerp mee te praten en te beslissen tijdens een bijeenkomst op maandag 24 april van 19.00 tot 21.30 uur bij Muller & Co, Kerksingel 9 te Berkel en Rodenrijs. Graag ontvangt de …

Lees meer

Lansingerland - De gemeente Lansingerland is een grote plaatselijke werkgever. Alle personeelsleden zijn feitelijk facilitair naar de inwoners toe. Langdurig werklozen gaan naar het gemeentehuis voor een uitkering en krijgen ondersteuning bij het vinden van werk. Is er ook een plek voor werkzoekenden en wat wordt er gedaan voor mensen die inmiddels een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? De komende weken maken we een viertal portretten. Vandaag met een toelichting op het thema.

Lees meer

Raad uit zorg over vitaliteit dorpskernen Bleiswijk en Bergschenhoek

Lansingerland - Ter vergadering werd in de gemeenteraad van donderdag 30 maart een motie ingediend door WIJ Lansingerland waarin het college van b. en w. opgeroepen wordt op zo kortst mogelijke termijn bijeenkomsten Bergschenhoek en Bleiswijk te organiseren met het doel te bespreken hoe die dorpskernen weer bruisend gemaakt kunnen worden. Daartoe zouden bewoners van de centrumgebieden, winkeliers, horecaondernemers en winkelend publiek uitgenodigd moeten worden.

Lees meer

Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld

Lansingerland - In de gemeenteraadsvergadering van 30 maart jl. werd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) definitief vastgesteld. Voordat dit hamerstuk werd bekrachtigd, dienden de fracties van de ChristenUnie en WIJ Lansingerland een amendement in waarin voorgesteld wordt honden in buitengebieden aan te lijnen in zones die door bebording worden aangegeven.

Lees meer