woensdag 21 februari 2018 | week 08
Home » Politiek (page 20)

Politiek

Deze gemeenteraad stelt laatste begroting op onderdelen bij

Lansingerland - Na eerdere discussies in een gezamenlijke commissievergadering en een vijf uur durende raadsvergadering op donderdag 2 november jl., werd na zeventien aangenomen moties de begroting en het daarbij behorende beleid voor 2018 vastgesteld. De totale uitgaven bedragen ongeveer € 145 miljoen, waarvan het grootste gedeelte naar maatschappelijke ondersteuning van de samenleving en de grondexploitatie gaat. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Partijen probeerden in aanloop daar naar toe de kiezer nu al voor zich te winnen door zich uit te spreken over onderwerpen die onder de inwoners leven. Een overzicht van de aangenomen moties.

Lees meer

Rectificatie motie Wilderszijde

Rectificatie motie Wilderszijde Bergschenhoek – In De Heraut van woensdag 1 oktober werd de motie om 800 extra sociale huurwoningen in de te ontwikkelen woonwijk Wilderszijde te bouwen toegeschreven aan de fractie van WIJ Lansingerland. Deze motie werd echter niet door WIJ Lansingerland ingebracht, maar door Petra Verhoef van de PvdA tijdens het debat in de gemeenteraadsvergadering. De motie – …

Lees meer

Ontwikkeling woonwijk Wilderszijde

Bergschenhoek - De locatie Wilderszijde is de open vlakte tussen het gemeentehuis en het Wolfert Lyceum en Melanchthon Bergschenhoek. Binnen het projectgebied z?n al enkele deelgebieden ontwikkeld met bebouwing of natuur. In de overige ruimte komt een woonw?k voor 2200 tot 2400 woningen. 20% van alle woningen in Lansingerland moet een een sociale huurwoning zijn. Er worden over heel Lansingerland nog zo’n 5000 woningen gebouwd. Er zal een inhaalslag gemaakt moeten worden om die 20% te kunnen bereiken.

Lees meer

Gemeenteraad stemt voor verkoop aandelen Eneco

Lansingerland - 53 Gemeenten bezitten aandelen Eneco. Nu dit voormalige overheidsbedrijf is gecommercialiseerd, buigen de gemeentenraden zich over de vraag of ze de aandelen houden of verkopen. Het college van b. en w. Lansingerland is voor verkoop. Op 26 oktober sprak de gemeenteraad zich uit over dit voornemen.

Lees meer

Veel aandacht voor de Lansinger Energiemarkt

Lansingerland - Op donderdagavond 26 oktober jl. werd in het gemeentehuis voor de eerste keer de Lansinger Energiemarkt georganiseerd. De bedoeling van de markt was een breed overzicht te geven van wat allemaal mogelijk is om energie te besparen of zelf energie op te wekken. Veel bedrijven hadden in de hal een stand ingericht om hun energiebesparingsproduct of dienst te presenteren, waarvoor veel inwoners in de benen gekomen waren.

Lees meer