donderdag 27 juli 2017 | week 30
Home » Politiek (page 2)

Politiek

Bestemmingsplan nabij Noordeindseweg 380 krijgt vervolg

Lansingerland - De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces unaniem een motie aangenomen waarin het college van b. en w. opgeroepen wordt het bestemmingsplan van perceel ‘nabij Noordeindseweg 380’ opnieuw te beoordelen en in overleg met betrokkenen te gaan en daarover in de raadsvergadering van oktober a.s. aan de raad verslag uit te brengen.

Lees meer

Planetenweg blijft 50 km gebied

Lansingerland - De gemeenteraad heeft op 6 juli jl. ingestemd met het deelbesluit van het Mobiliteitsplan Berkel om de Planetenweg/Oostersingel veiliger te maken. Het amendement van GroenLinks om de Planetenweg tot een 30 km/u zone te maken kreeg alleen steun van mede-indiener PvdA.

Lees meer

De maat is vol voor CDA

Lansingerland – Het CDA in Lansingerland maakt zich grote zorgen over de toekomst van Huize St. Petrus in Berkel en Rodenrijs en heeft de gemeente gevraagd snel een brede gedachtewisseling voor de gemeenteraad te organiseren met alle betrokkenen, waaronder ook het Zorgkantoor en de Stichting Laurens. Intussen overlegt het CDA over de negatieve gevolgen van de landelijke regelgeving met partijgenoot …

Lees meer

Frixtiebudget of gewenningsbijdrage voor gebruikers Smitshoek

Bergschenhoek - Bekend is dat de gebruikers van de Smitshoek een andere locatie voor hun bezigheden krijgen. Biljarters, klaverjassers, bridgers en wat er al niet meer aan gezelligheidsactiviteiten plaatsvindt. Sommige activiteiten verhuizen naar De Stander, maar voor andere activiteiten is de ruimte daar niet toereikend. Voor de biljarters is een ruimte gevonden in Sporthal Berghonk. Zij huren vanaf 1 augustus de Chabotzaal.

Lees meer

Terugblik uitvoering Sociaal Domein

Lansingerland - De gemeenteraad heeft in commissie Samenleving tijdens een Beeldvormingsavond en de vergadering van 22 juni de voortgang van de hulp en zorg die de gemeente levert binnen het Sociaal Domein tegen het licht gehouden. De voorzichtige conclusie is dat de betrokkenen goed op weg zijn, maar dat er nog verbeteringsslagen te maken zijn.

Lees meer