maandag 29 mei 2017 | week 22
Home » Politiek (page 2)

Politiek

Economische visie Lansingerland voor de lange termijn

Lansingerland - De kernen, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk zijn alle drie verschillend en hebben economisch gezien hun eigen potentie en mogelijkheden. In de Toekomstvisie 2040 en Structuurvisie 2025 verwoordt de gemeente haar lange termijn ambities op het gebied van wonen, werken, recreëren en sociale samenhang.

Lees meer

Een ‘Like’ voor uitvoering Wmo-voorzieningen

Lansingerland - Sinds de start van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 heeft de gemeente een aantal wijzigingen en initiatieven doorgevoerd. Zo is voor de huishoudelijke ondersteuning resultaat financiering ingevoerd en kunnen inwoners gebruik maken van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor mantelzorgers. Daarnaast is de pilot Take Care gestart, dit is een laagdrempelige, integrale vorm van ondersteuning.

Lees meer

Stand van zaken advies RTHA

Lansingerland - Het voorlopig advies dat de Bestuurlijke Regiegroep RTHA aan staatssecretaris Dijksma wil uitbrengen luidt: De huidige geluidsruimte wordt gehandhaafd en niet opgerekt om meer vluchten mogelijk te maken. De colleges van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland ondersteunen het advies. Vervolgens moet Provinciale Staten zich hier nog over uitspreken, pas dan moet Dijksma een besluit nemen.

Lees meer

Dag van de duurzaamheid

Lansingerland – De Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 oktober. Door heel Nederland vinden, voor het negende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is. Inwoners van Lansingerland worden ook uitgedaagd mee te doen en te denken. Wethouder Simon …

Lees meer

CDA fracties overleggen over uitbreidingsplannen luchthaven

Regio - CDA politici uit Lansingerland, Rotterdam, Schiedam en Pijnacker-Nootdorp overlegden afgelopen week met CDA statenlid Muzaffer Cetin over de uitbreidingsplannen van de luchthaven. Recent is daarover een advies vanuit de regio verschenen wat in juli naar de staatssecretaris wordt gestuurd. Die moet over de plannen gaan besluiten.

Lees meer

Platanen aan de Plaats in Bleiswijk

Na een reguliere inspectie bleek de gezondheid van twee platanen, aan de Plaats in Bleiswijk, niet goed te zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte en heeft uit voorzorg een kapvergunning aangevraagd. Deze is namelijk ook nodig om bijvoorbeeld rigoureus te snoeien. Deze aanvraag riep reacties op bij omwonenden.

Lees meer