dinsdag 18 december 2018 | week 51
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Gemeentehuis van de samenleving

Lansingerland - In de commissievergadering Algemeen Bestuur in het begin van dit jaar bespraken de commissieleden en het college hoe er van het gemeentehuis een huis voor de bewoners gemaakt zou kunnen worden. Het college stelde voor om het gemeentehuis efficiënter en duurzamer in te gaan zetten.

Lees meer

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.

Lees meer

Snelfietsroute Berkeldijkje

Lansingerland - Commissie Ruimte heeft tijdens de beeldvormingsavond op woensdag 5 september jl. kennisgenomen van het voorlopig ontwerp van de voorkeursvariant die door de ambtelijke ondersteuning werd gepresenteerd. Realisatie van een snelle en veilige fietsroute, zonder gebruik te maken van het Berkelsdijkje, is in het langdurige proces een stap dichterbij gekomen. Daarmee is de gewenste soepele ontsluiting van het autoverkeer uit Berkel-Centrum-Oost via de Molenwerfstraat en de Ds. van Koetsveldstraat richting Berkelsdijkje nog steeds niet opgelost, hoewel bermversteviging zal worden aangebracht.

Lees meer

Presentatieavond over geluidsreductie HSL

Lansingerland - Op woensdag 5 september wordt om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een presentatieavond voor gemeenteraadsleden gehouden over de aanpak van de geluidsoverlast die door de HSL wordt veroorzaakt. ProRail nodigt omwonenden met een aan hen persoonlijk geadresseerde brief uit hierbij ook aanwezig te zijn, zodat ze kennis kunnen nemen van de plannen.

Lees meer

Vliegverkeer RTHA draagt voor minstens 15% bij aan uitstoot fijnstof

Lansingerland - Een half jaar nadat op verzoek van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) door TNO metingen naar de bijdrage van ultrafijnstof door vliegverkeer is gedaan, verscheen eindelijk het rapport. Het onderzoek bevestigt hooguit wat we al wisten, maar is op veel te beperkte schaal uitgevoerd om echte conclusies te kunnen trekken.

Lees meer