donderdag 25 mei 2017 | week 21
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Lansingerland en afvalscheiding

Lansingerland - Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en het sluiten van grondstofketens, belangrijke speerpunten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Wethouder Fortuyn: "Op dit moment zitten we in Lansingerland op een gemiddelde van 220 kilo afval per inwoner per jaar en dat moet omlaag naar 100 kilo in 2020. In 2018 zijn we toe aan het maken van nieuwe beleidskeuzes in de manier van inzamelen en voorlichting van burgers."

Lees meer

Rondvragen bij gebrek aan bespreekpunten

Lansingerland - Het leek alsof de commissieleden vooraf wisten dat het enige agendapunt van de vergadering op dinsdag 14 maart zonder uitvoerige discussie zou passeren. Er werden namelijk een vijftal vragen aan het college van b. en w. ingediend. Voor betreffende wethouders was de inhoud van de vragen geen verrassing; die moeten op tijd worden aangemeld en dan kan de wethouder, al dan niet in voorbereiding met ambtelijke ondersteuning, de vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Lees meer

D66: Handen af van het Groene Hart

Lansingerland/regio - In een open brief aan alle landelijke politieke partijen roepen de D66-fractievoorzitters van twintig gemeenten in het Groene Hart hen namens hun fracties op om af te zien van olie- en gasboringen in het Groene Hart. In plaats daarvan moet worden ingezet op duurzame energie.

Lees meer

Rapportages over verkeer rond Lansingerland

Lansingerland - Wethouder Simon Fortuyn heeft schriftelijk een aantal voortgangsrapportages uitgebracht aan de gemeenteraad. Het geeft een goed totaalbeeld van de voortgang van verschillende projecten, maar het roept op onderdelen ook altijd weer vragen op in de commissie Ruimte.

Lees meer

Evaluatie contract met Optisport

Lansingerland - De exploitatie van accommodaties wordt voor de gemeente uitgevoerd door Optisport. Het huidige contract voor vijf jaar loopt eind dit jaar af. Dat is reden voor de Leefbaar 3B-fractie om het uitblijven van de toegezegde tussentijdse evaluatie aan de orde te stellen en de gang van zaken in een aantal locaties onder de loep te nemen. De commissie Samenleving had het als bespreekpunt geagendeerd voor de vergadering van 16 maart jl.

Lees meer

Goed onderwijs vormt de basis voor later succes

Lansingerland - Het college heeft de onderwijsvisie nota gepubliceerd en gepresenteerd. In de vergadering van de commissie Samenleving op 16 maart jl. werd de nota op onderdelen besproken en met goedkeuring als hamerstuk doorgeschoven naar de raadsvergadering.

Lees meer