woensdag 18 oktober 2017 | week 42
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Ideeën bij herinrichting Vogelbuurt zijn welkom

Lansingerland - De Vogelbuurt gaat na voorbereidende werkzaamheden vanaf volgend jaar op de schop omdat de riolering nodig vervangen moet worden. De gemeente wil de woonwijk ook herinrichten en vraagt bewoners om met baanbrekende ideeën te komen. Commissie Ruimte sprak op 20 juni jl. over het beschikbaar stellen van een krediet van € 300.000 voor de uitvoering en € 95.000 voor de procesbegeleiding van deze pilot. Als burgerparticipatie op dit punt goed blijkt te werken, zal deze pilot als blauwdruk gelden voor de herinrichting van de Bloemenbuurt, die daarna op de schop zal gaan.

Lees meer

Lansingerland in oranje (gevaren)zone

Lansingerland - In vergelijking met 2016 zakte Lansingerland in de AD landelijke Misdaadmeter van de 168e naar de 141e plaats. Daarmee zit onze gemeente in de oranje (gevaren) zone. Lansingerland doet het beter dan in 2016 als het gaat om woninginbraak, autokraak en autodiefstal. Een stijging van zakkenrollen, bedreiging, straatroof en (vooral) vernieling, veroorzaakt de algemene daling.

Lees meer

Planetenweg en Oostersingel worden eindelijk veiliger gemaakt

Lansingerland - Commissie Ruimte heeft ter vergadering van 20 juni jl. onder voorbehoud van de GroenLinks-fractie ingestemd met de voorgestelde maatregelen van het college van b. en w. om de Planetenweg en de Oostersingel als onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel veiliger te maken.

Lees meer

Overname en beheer Vervoersknoop BleiZo

Overname en beheer Vervoersknoop BleiZo Lansingerland – Op 29 januari 2015 stemde de gemeenteraad van Lansingerland in met het ontwerp van de vervoersknoop BleiZo. In de overeenkomst is opgenomen dat partijen de afspraken voor het beheer van de vervoersknoop BleiZo nader uitwerken in een beheerconvenant. De hiervoor benodigde financiële middelen zijn in de Kadernota 2018 verwerkt. Het beheer zal in …

Lees meer

De toekomst van het Openbaar Vervoer

Lansingerland - Commissie Ruimte sprak met wethouder Simon Fortuyn over zijn zienswijze als antwoord op de Kadernota Openbaar Vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarbinnen ook de metro- en busverbindingen met Lansingerland vallen. Een aantal aanscherpingen werden geformuleerd.

Lees meer

WiFi4EU, gratis wifi hotspots voor iedereen in Europa

Lansingerland - De Europese Commissie heeft zich ingezet voor gratis wifi in alle Europese gemeenten, te gebruiken door inwoners en bezoekers van openbare plaatsen. Aansluitend hierop dienden de raadsleden Erwich (Leefbaar 3B), Muis (D66) en Bovens (PvdA) een motie in waarin zij pleiten voor het snel aanmelden voor deze kans voor open doel.

Lees meer