woensdag 13 december 2017 | week 50
Home » Politiek (page 10)

Politiek

Slappe houding van commissie Ruimte

Lansingerland - Commissie Ruimte sprak op 3 oktober jl. voor de derde keer over bouwplannen nabij Noordeindseweg 380. Wethouder Heuvelink en de commissie kwamen er weer niet uit en schuiven het nogmaals door naar 26 oktober aanstaande.

Lees meer

Plan verlengen ZoRo-buslijn positief ontvangen

Lansingerland - De PvdA-fractie heeft het college van b. en w. gevraagd hoe het aankijkt tegen een verlenging van de snelbusverbinding van Zoetermeer, via station Rodenrijs naar vliegveld Rotterdam The Hague Airport en vervolgens naar Schiedam. Rekening houdend met een mogelijk toekomstige omzetting van de buslijn naar een lightrail verbinding. Het college antwoordde positief.

Lees meer

Eindadvies luchthavenbesluit RTHA

Eindadvies luchthavenbesluit RTHA Lansingerland/regio – Er is nog steeds geen nieuwe regering en het eindadvies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) ligt al weer even op de plank. Het duurt lang en daarom heeft de BRR het advies over het door de staatssecretaris te nemen luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport alvast aangeboden aan het ministerie van …

Lees meer

Vergroting van de fietsveiligheid

Lansingerland - Tijdens de beeldvormingsavond voor raadsleden werd op dinsdag 26 september jl. voor de derde keer dit jaar informatie verstrekt aan commissie Ruimte over de fietsveiligheid in onze woonomgeving. Er is de laatste tijd al veel gesproken en geschreven over een fietspad in plaats van het Berkelsdijkje en het aanbrengen van verlichting over het gehele Landscheidingspad. Deze avond lag de nadruk op de bespreking van onveilige situaties in heel Lansingerland en de aanpak van rotondes in het bijzonder.

Lees meer

Is open informatie door gemeenteraad mogelijk?

Lansingerland - Tijdens de maandelijkse gemeenteraadsvergadering op 28 september jl. kwam de emotie van de kant van mantelzorgers van Huize Sint Petrus en was er nauwelijks discussie over twee hamerstukken waarop nog een amendement werd ingediend. De fractie van D66 diende een motie in om te onderzoeken of informatie over werkzaamheden van de raad digitaal toegankelijker en sneller openbaar gemaakt kunnen worden.

Lees meer

Zwemmen in het geld

Lansingerland - Eddy Neeleman stelde schriftelijk een zogenaamde technische vraag aan het college van b. en w. inzake zwembad de Windas. Hij wilde weten of het zwembad, nu er geen exploitatiebijdrage meer verstrekt wordt, nog op een andere manier geld krijgt van of via de gemeente.

Lees meer