vrijdag 25 mei 2018 | week 21
Home » Politiek

Politiek

Raad van State tikt gemeente Lansingerland op de vingers

Lansingerland - Dunea is in de zaak die het bedrijf tegen gemeente Lansingerland in verband met de bouw van Bleizo bij de Raad van State had aangespannen in het gelijk gesteld. Toch kan het bedrijf de kosten niet verhalen bij Lansingerland. De Raad van State verwijst voor het verkrijgen van een eventuele nadeelcompensatie naar ProRail.

Lees meer

Wie schuift aan in de politieke stoelendans?

Lansingerland - De onderhandelaars van Leefbaar 3B en VVD hebben voor het vormen van een coalitie volgens planning een raamwerk geschreven en dat op woensdag 16 mei jl. aan de andere fracties in de gemeenteraad toegestuurd. Dat bevestigde de woordvoerder namens de gemeente Lansingerland. Die fracties kunnen nu binnen een week reageren en een dusdanig voorstel doen zodat ze worden uitgenodigd aan de coalitievorming deel te nemen.

Lees meer

Gemeente vraagt extra budget bij Rijk aan via Vangnetuitkering

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving sprak in de vergadering van donderdag 17 mei jl. over de aanvraag van de Vangnetuitkering over 2017. Dat is een aanvulling op het budget van het Rijk voor het verlenen van bijstandsuitkeringen als gevolg van een tekort in dat boekjaar. De commissie, voor het eerst in vergadering bijeen sinds de recente gemeenteraadsverkiezingen, besprak onder de nieuwe voorzitter Alexander Kuipers de aanvraag en stond stil bij de oorzaken van het ontstaan van het tekort, waarvoor een bedrag van € 837.000,- wordt aangevraagd.

Lees meer

Commissie Ruimte bespreekt het RET-vervoersplan

Lansingerland - Het RET-vervoersplan 2019 lag als bespreekpunt ter vergadering van commissie Ruimte op dinsdag 15 mei jl. Een document waarin de wijzigingen die voor Lansingerland van toepassing zijn ook uitvoerig aan de orde komen. De commissie besprak de reactie van het college hierop en partijen probeerden op deze manier nog eens hun speerpunten onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018

Lansingerland - Commissie Algemeen Bestuur besprak in de vergadering van woensdag 16 mei jl. de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. Belangrijkste wapenfeit is het gedeeltelijk naar voren halen van de kosten voor het bouwrijpmaken van fase 2 van het project Oudeland. Verder biedt het document een goed gedetailleerd overzicht van de woningbouwplannen voor de komende jaren. Op korte termijn zijn dat ongeveer 2150 woningen, waarbij later aan Wilderszijde nog eens 2000 of meer woningen gerealiseerd zullen worden.

Lees meer

Gemeente laat grond Noordersingel aan bewoners

Berkel en Rodenrijs - Bijna alle bewoners van een aantal woningen aan de Noordersingel mogen de gemeentegrond die ze al jaren in gebruik hebben, blijven gebruiken. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 22 mei besloten akkoord te gaan met bijschrijven in het kadaster van verjaarde grond bij acht percelen aan de Noordersingel en Pastoor-Verburghweg.

Lees meer