woensdag 17 januari 2018 | week 03
Home » Politiek

Politiek

Het college gaat investeren in mensen

Lansingerland - Tijdens het maandelijks persgesprek met het college van b. en w. werden de cijfers van schade veroorzaakt tijdens de jaarwisseling gepresenteerd door burgemeester Pieter van de Stadt. Wethouder Jeroen Heuvelink vertelde over aandacht voor pubers in de gemeente en de interim gemeentesecretaris werd geïntroduceerd. En passant verhaalde wethouder Albert Abee met trots over een kleinschalig bouwproject aan de Merenweg waar de lat voor duurzaam bouwen, samen met een lokale architect en bouwer, erg hoog ligt.

Lees meer

Themabijeenkomst CDA over veiligheid

Lansingerland - Mensen en bedrijven in Lansingerland moeten veilig zijn en zich veilig voelen. Dit is een speerpunt voor het CDA in Lansingerland. Woensdag 24 januari organiseert het CDA daarom een themabijeenkomst over dit onderwerp. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Lees meer

Slagvaardigheid van de politieke partijen in 2017

Lansingerland - Nog tweeënhalve maand en dan mag u weer op uw favoriete lokale politieke partij een stem uitbrengen. Het college van b. en w. benadrukt wat in de afgelopen vier jaren is bereikt en dat zetten de coalitiepartijen in tijdens de campagne. De oppositiepartijen leggen de vinger op de zere plekken en beloven dat het anders gaat als zij aan het roer staan.
Wat zijn de feiten over de succesjes van het afgelopen jaar als we kijken naar het percentage aangenomen moties en amendementen? Meten is weten en daarom hebben we de hoofdpunten nog eens voor u op een rij gezet.

Lees meer

Hondentraining en -opvang kan gewoon doorgaan

Lansingerland - Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 21 december werd het bestemmingsplan Lint-Zuid 2017 zonder wijzigingen vastgesteld. Door het inspreken van omwonenden aan de Anjerdreef in Berkel en Rodenrijs die zeggen overlast te ondervinden van bedrijven voor hondentraining en -opvang in het nabij gelegen parkje en de repliek van betrokkenen, sprak de gemeenteraad zich ook hierover uit. Beide bedrijven kunnen hun activiteiten, waarvoor (overgangs)vergunningen zijn uitgegeven, zonder problemen voortzetten.

Lees meer

Onvoorspelbare besluitvorming door gemeenteraad

Lansingerland - In de laatste gemeenteraadsvergadering op 21 december 2017 werden door het indienen van een amendement en twee moties nog wat lopende stukken afgehandeld. Met name de opstelling van de Leefbaar 3B fractie bij de stemmingen was opmerkelijk. Zo werd het amendement aan CDA en VVD ‘gegund’ en een motie over onderzoek naar het gedaald vertrouwen in het algemeen bestuur, nadat de eigen wethouder net nog op de vingers was getikt, gesteund.

Lees meer

Simon Fortuyn: “Ik ga vol voor Lansingerland!”

Lansingerland - Tien dagen nadat Leefbaar Rotterdam de kandidatenlijst met lijstduwer Simon Fortuyn publiceerde, trok de lijsttrekker van Leefbaar 3B zich al weer terug als lijstduwer van de Rotterdamse Leefbaar partij omdat hij ‘geen zin had in de commotie’ die in de media ontstond over zijn vermeende dubbelrol. Wij vroegen Fortuyn om de kiezer in Lansingerland duidelijkheid te verschaffen.

Lees meer