zaterdag 16 februari 2019 | week 07
Home » Politiek

Politiek

PvdA schetst een Lansingerland in 2030

Lansingerland - Maandag 4 februari verscheen het 500ste weekbericht van de PvdA-fractie in de vorm van een special. Het is een nieuwsbron voor PvdA leden, inwoners, media en maatschappelijke organisaties die geïnteresseerd zijn in de Lansingerlandse politiek. Sinds het eerste weekbericht in januari 2007 is er veel veranderd. Hoe ziet Lansingerland er in 2030 uit? Burgemeester Pieter van de Stadt en PvdA-fractievoorzitter Petra Verhoef blikten tijdens een feestelijke bijeenkomst in t Manneke op hun eigen manier vooruit.

Lees meer

Commissie Ruimte is tevreden over de aanpak van rotondes

Lansingerland - Op 30 januari jongstleden berichtten we al dat het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat met een voorgesteld pakket aan maatregelen om de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger te maken. Het college kwam met een gespecificeerd voorstel en raamde het benodigde investeringskrediet op € 2,7 miljoen. De commissie Ruimte besprak het project op dinsdag 5 februari en kon in hooflijnen wel instemmen met het plan van aanpak.

Lees meer

Kunnen er meer middenhuur woningen worden gebouwd?

Lansingerland - Henk Meester van de Leefbaar 3B fractie nodigde de commissie Ruimte op 5 februari uit met elkaar van gedachten te wisselen over het tekort aan woningen in de middenhuur, met een huurprijs tussen de € 710 en € 1.000 per maand.

Lees meer

Pitches Lansingerlands Initiatief

De gemeente Lansingerland organiseert weer een nieuwe editie van het Lansingerlands Initiatief. Inmiddels zijn er vijf initiatieven ingediend. Deze gaan over de volgende onderwerpen: 1. Kringmarkt; 2. Plukberm of eetbare ruimte; 3. Rustpunt in De Groenzoom; 4. Terughalen vrachtschuit naar Lansingerland; en 5. Voedingsadvies op school.

Lees meer

Raadscommissie Samenleving tevreden over het Sociaal Domein

Lansingerland - Commissie Samenleving vergaderde op donderdag 7 februari jl. en was snel klaar met het enige bespreekpunt van de avond, vaststelling van de verordening Sociaal Domein. Dankzij een aantal rondvragen wist de commissie het nog tot een uur te rekken. We lichten er een aantal onderwerpen uit.

Lees meer

Wedstrijd CDA: de groenste tuin

Lansingerland – Door klimaatverandering en nieuwbouw is er behoefte aan extra ruimte voor water. Het Hoogheemraadschap Delfland zorgt er ook in de toekomst voor dat iedereen droge voeten houdt. U kunt echter ook zelf wat doen, bijvoorbeeld door minder tegels in de tuin of een regenton. Het CDA-Delfland wil meer groen in de wijken stimuleren en looft een groen tuinpakket, …

Lees meer