donderdag 27 juli 2017 | week 30
Home » Politiek

Politiek

Raadsvragen PvdA over toegankelijkheid van evenementen

Lansingerland - In de veronderstelling dat de gemeente Den Haag voorwaarden stelt aan organisatoren van evenementen als het gaat om het toegankelijk maken van evenementen voor mensen met een beperking, stelde PvdA raadsvragen over dit onderwerp. Echter, in Den Haag is men daarvan niet op hoogte en zegt een dergelijke verplichting niet te kennen.

Lees meer

Evaluatie opvang asielgerechtigden

Lansingerland - Bijna een jaar na de instroom van een groot aantal asielgerechtigden kregen gemeenteraadsleden gelegenheid tijdens een informele beeldvormingsavond terug te kijken. Welke aantallen asielgerechtigden vonden een plek in ons leefgebied, zijn ze (parttime) aan het werk, welke doelstellingen zijn gehaald en hoe goed wordt er begeleid?

Lees meer

Wil onze gemeente soms ook cashen?

Lansingerland - Onze gemeente is medeaandeelhouder van Eneco, evenals een vijftigtal andere gemeenten in Nederland. Sinds de wettelijk voorgeschreven splitsing van activiteiten onder de noemers van een publiek nutsbedrijf en een duurzaam marktgericht energiebedrijf, staan volgens berichtgeving in De Telegraaf gemeenten te popelen om hun aandelen te verkopen. De PvdA-fractie wil van ons college horen wat de plannen zijn.

Lees meer

Hoe is ouderenzorg geregeld in Lansingerland?

Bergschenhoek - Nog een paar maanden en dan wordt woonzorgcentrum Oranjehoeck ook bewoont. Dan zijn verschillende vormen van wonen en de hulp die door Welzijn Lansingerland en aanbieders van fysieke en psychologische zorg verleend wordt, allemaal in De Stander aan de Wilhelminastraat te vinden. Woningbouwvereniging 3B Wonen organiseerde op 2 juli jl. een belanghoudersbijeenkomst, waarin door de corporatie zelf, de gemeente, Welzijn Lansingerland en Laurens Zorg een inkijkje werd gegeven in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen.

Lees meer

Provincie Zuid-Holland veroorzaakt politieke onrust over vliegveld RTHA

Lansingerland - De provincie Zuid-Holland lijkt haar eigen weg in te slaan wat betreft het BRR-advies over vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dat ook door de gemeenteraad van Lansingerland wordt gedragen. Volgens berichtgeving van de VVD-Statenfractie wil het college van provincie Zuid-Holland binnenkort in gesprek gaan met RTHA om schriftelijke afspraken te maken over de samenwerking met het vliegveld.

Lees meer